Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Norsk-Tysk Ordbok

Norsk-Tysk Ordbok | Nummer

Search dictionary :-

NorskTysk

nummerf Zahl

nullnull
nullnull
eneins
tozwei
tredrei
firevier
femfünf
sekssechs
sjusieben
åtteacht
nineun
tizehn
elleveelf
tolvzwölf
trettendreizehn
fjortenvierzehn
femtenfünfzehn
sekstensechzehn
syttensiebzehn
attenachtzehn
nittenneunzehn
tjuezwanzig
tjueéneinundzwanzig
tjuetozweiundzwanzig
tjuetredreiundzwanzig
tjuefirevierundzwanzig
tjuefemfünfundzwanzig
tjuesekssechsundzwanzig
tjuesjusiebenundzwanzig
tjueåtteachtundzwangzig
tjuenineunundzwanzig
trettidreißig
trettieneinunddreißig
trettitozweiunddreißig
femtifünfzig
femtieneinundfünfzig
sekstisechzig
sekstieneinundsechzig
syttisiebzig
syttieneinundsiebzig
åttiachtzig
åttieneinundachtzig
nittineunzig
nittieneinundneunzig
hundrehunderteins
hundre og énhundertzwei
hundre og to hundertdrei
to hundrezweihundert
to hundre og énzweihunderteins
tre hundredreihundert
fire hundrevierhundert
fem hundrefünfhundert
seks hundresechhundert
sju hundresiebenhundert
åtte hundreachthundert
ni hundreneunhundert
ett tusentausend
ett tusen og éntausendeins
ett tusen hundre og éntausendhunderteins
to tusenzweitausend
tre tusendreitausend
fire tusenviertausend
fem tusenfünftausend
seks tusensechtausend
sju tusensiebentausend
åtte tusenachttausend
ni tusenneuntausend
ti tusenzehntausend
hundre tuseneinhunderttausend
én millionmillion
ti millionerzehn millionen
hundre millionerein hundert millionen
én milliardeine milliarde
ti milliardzehn milliarde
én billioneine billion
Now take the Nummer test in German

Categories
Land

Dyreliv
Menneskekroppen
Natur
Dyr
Pattedyr
Fisker
Krypdyr
Insekt
Planter
Blomst
Grønnsaker
Frukt
Tre

Generelle Livet
Dag, Måned, År
Drikker
Kunst og Litteratur
Slektninger
Religion
Skole
Tid
Våpen

Mote
Stoffer
Klær
Sko
Smykke

Bygninger
Hjem
Dagligstue
Kjøkken
Baderom
Soveværelse
Kontor

Vitenskap
Astronomi
Vekter og Målinger
Form

Nummer

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles