jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Våpen

Norwegian

NorskPinyinKinesisk
våpenwǔqì武器
sverdjiàn, dāo剑, 刀
skjolddùn
dolkduǎnjiàn短剑
geværqiāng
maskingeværjīqiāng机枪
lanseqībīng yòng de chángmáo骑兵用的长矛
panser, m rustningzhuāngjiǎ装甲
visirmiànjiǎ面甲
rustningkuījiǎ盔甲
granatshǒuliúdàn手榴弹
minedì léi, shuǐ léi地雷, 水雷
tankstǎnkè坦克
rakettkasterhuǒ jiàn fā shè qì火箭发射器
katana(rì) dāo, wǔ shì dāo(日) 刀, 武士刀
krumsabelduǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo短弯刀; 半月形刀
pistolshǒuqiāng手枪
geværbùqiāng步枪
haglelièqiāng猎枪
kanondàpào大炮
buegōng
armbrøstshízìgōng, nǔ十字弓, 弩
piljiàn
boltnǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn弩箭, 矢, 方镞箭
kuleqiāngdàn枪弹
bombezhàdàn炸弹
huggertwān dāo; duǎn jiàn弯刀; 短剑
raketthuǒjiàn火箭
missildǎodàn导弹
NorskPinyinKinesisk

Now take the Våpen test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles