Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > Norsk-Kinesisk Ordbok

Norsk-Kinesisk Ordbok | Våpen

Search dictionary :-

NorskPinyinKinesisk

våpenwǔqì武器
sverdjiàn, dāo剑, 刀
skjolddùn
dolkduǎnjiàn短剑
geværqiāng
maskingeværjīqiāng机枪
lanseqībīng yòng de chángmáo骑兵用的长矛
panser, m rustningzhuāngjiǎ装甲
visirmiànjiǎ面甲
rustningkuījiǎ盔甲
granatshǒuliúdàn手榴弹
minedì léi, shuǐ léi地雷, 水雷
tankstǎnkè坦克
rakettkasterhuǒ jiàn fā shè qì火箭发射器
katana(rì) dāo, wǔ shì dāo(日) 刀, 武士刀
krumsabelduǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo短弯刀; 半月形刀
pistolshǒuqiāng手枪
geværbùqiāng步枪
haglelièqiāng猎枪
kanondàpào大炮
buegōng
armbrøstshízìgōng, nǔ十字弓, 弩
piljiàn
boltnǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn弩箭, 矢, 方镞箭
kuleqiāngdàn枪弹
bombezhàdàn炸弹
huggertwān dāo; duǎn jiàn弯刀; 短剑
raketthuǒjiàn火箭
missildǎodàn导弹
Now take the Våpen test in Chinese

Language Book Store

Tip:-
You can select other language dictionaries quickly using the drop down boxes Translate From and Translate To.
Categories
Land

Dyreliv
Menneskekroppen
Natur
Dyr
Pattedyr
Fisker
Krypdyr
Insekt
Planter
Blomst
Grønnsaker
Frukt
Tre

Generelle Livet
Dag, Måned, År
Drikker
Hilsener
Kunst og Litteratur
Slektninger
Religion
Skole
Tid
Våpen

Mote
Stoffer
Klær
Sko
Smykke

Bygninger
Hjem
Dagligstue
Kjøkken
Baderom
Soveværelse
Kontor

Vitenskap
Astronomi
Vekter og Målinger
Form

Nummer
Copyright © 2005-2018 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles