jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Tre

Norwegian

NorskPinyinKinesisk
treshù
skoglín
skogsēnlín森林
jungelcónglín丛林

alm
asketreānshù桉树
barlindzǐshān紫杉
bjørkhuàshù桦树
bøketreshānmáojǔ山毛榉
edelgranlěngshān冷杉
eikxiàngshù橡树
furusōngshù松树
granyúnshān云杉
kastanjetrelìshù梨树
lerkluòyèsōng落叶松
lind, storlindsuānchéngshù酸橙树
lønnetrefēng
nøttetrehútáoshù胡桃树
oretrechìyáng赤杨
piletreliǔshù柳树
poppelyángshù杨树
sedertrexuěsōng雪松
sypressbǎishù柏树
NorskPinyinKinesisk

Now take the Tre test in Chinese


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles