Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Norsk-Kinesisk Ordbok

Norsk-Kinesisk Ordbok | Religion

Search dictionary :-

NorskPinyinKinesisk

religionzōngjiào宗教
religiøszōngjiào de宗教的
apostelshǐtú使徒
bønnqídǎowén祈祷文
beqídǎo祈祷
bedehusxiǎo jiàotáng小教堂
biskopzhǔjiào主教
buddha
buddhismefójiào佛教
dåpxǐlǐ洗礼
demonèmó恶魔
disippelxìntú信徒
djevelsādàn撒旦
engeltiānshǐ天使
erkebiskopdàzhǔjiào大主教
fadershénfù神父
gudshàngdì上帝
gudeligshàngdìde上帝的
gudinnenǚshén女神
helgenskrinshèngdì圣地
helligshèngjiéde圣洁的
helvetedìyù地狱
himmeltiāntáng天堂
jødeyóutàirén犹太人
jødiskyóutàide犹太的
katolikkpǔbiàntú普遍徒
kirkejiàotáng教堂
kirkegårdmùdì墓地
kisteguāncai棺材
kristenjīdūtú基督徒
kristendomjīdūjiào基督教
Kristusjīdū基督
moskeqīngzhēnsì清真寺
munksēnglǚ僧侣
muslimmùsīlín穆斯林
nonnexiūnǚ修女
orakelshényù神谕
prekebùdào布道
prestsīduó, mùshī司铎, 牧师
presteskapshèngzhí圣职
profetyùyánjiā预言家
rabbinerlābǐ拉比
satansādàn撒旦
signecìfú赐福
skriftshèngjīng圣经
skriftechànhuǐshì忏悔室
sogneprestjiàoqū mùshī教区牧师
syndsbekjennelsechànhuǐ忏悔
tempelmiàoyǔ庙宇
tilbedelsejìngfèng敬奉
velsignelsexìngshì幸事
Now take the Religion test in Chinese

Categories
Land

Dyreliv
Menneskekroppen
Natur
Dyr
Pattedyr
Fisker
Krypdyr
Insekt
Planter
Blomst
Grønnsaker
Frukt
Tre

Generelle Livet
Dag, Måned, År
Drikker
Hilsener
Kunst og Litteratur
Slektninger
Religion
Skole
Tid
Våpen

Mote
Stoffer
Klær
Sko
Smykke

Bygninger
Hjem
Dagligstue
Kjøkken
Baderom
Soveværelse
Kontor

Vitenskap
Astronomi
Vekter og Målinger
Form

Nummer
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles