jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Slektninger

Norwegian

NorskPinyinKinesisk
slektningqīn shǔ亲属
familiejiā, jiā tíng家, 家庭
vennpéng yǒu朋友
mormǔ qīn母亲
farfù qīn父亲
barnér tóng儿童
sønnér zi儿子
datternǚ`ér女儿
søsterjiě, mèi姐, 妹
brorxiōngdì兄弟
babyyīng`ēr婴儿
bestefarzǔ fú祖父
bestemorzǔmǔ祖母
barnebarnsūn zi, sūn nǚ孙子, 孙女
datterdatter, sønnedattersūn nǚ孙女
dattersønn, sønnesonnsūn zi孙子
mannzhàng fu丈夫
nevøzhí zi侄子
niesezhí nǚ侄女
svigermoryuè mǔ岳母
svigerfaryuè fù岳父
svigersønnnǚ xù女婿
svigerdatterér xí儿媳
NorskPinyinKinesisk

Now take the Slektninger test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles