Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Norsk-Kinesisk Ordbok

Norsk-Kinesisk Ordbok | Pattedyr

Search dictionary :-

NorskPinyinKinesisk

pattedyrbǔrǔ dòngwù哺乳动物
kjøttetershíròu dòngwù食肉动物
planteetershícǎo dòngwù食草动物
insektetershíchóng dòngwù食虫动物
alteterzáshí dòngwù杂食动物

antilopelíngyáng羚羊
beltedyrqiúyú犰狳
bisonokseyěniú野牛
bøffelshuǐniú水牛
elefantxiàng
elg
flodhesthémǎ河马
frittebáiyòu白鼬
grevlinghuān
hareyětù野兔
hvalrosshǎixiàng海象
hyeneliègǒu鬣狗
jaguarměizhōuhǔ, měizhōubào美洲虎, 美洲豹
kamelluòtuo骆驼
kanin
lamaměi zhōu tuó, wú fēng tuó美洲驼, 无峰驼
løveshīzi狮子
maurslukershíyǐshòu食蚁兽
muldvarpyǎnshǔ鼹鼠
neshornxīniú犀牛
otershuǐtǎ水獭
panterhēibào黑豹
pinnsvincìwèi刺猬
rev
råneyězhū野猪
sebrabānmǎ斑马
selhǎibào海豹
sjøløvehǎishī海狮
sjakalchái
sjiraffchángjǐnglù长颈路
snømushuángyòu黄鼬
spissmusqú jīng鼩鼱
tiger
ulvláng

gnagernièchǐmù dòngwù啮齿目动物
beverhélí河狸
ekornsōngshǔ松鼠
hamstercāngshǔ仓鼠
hulepinnsvinháozhū豪猪
marsvintúnshǔ豚鼠
murmeldyrhàn tǎ, tǔ bō shǔ旱獭, 土拨鼠
musshǔ
rottedàshǔ大鼠
ørkenrotteshā shǔ沙鼠

apelèirényuán类人猿
gibbonchángbìyuán长臂猿
gorilladàxīngxīng大猩猩
orangutangxīngxīng猩猩
sjimpansehēixīngxīng黑猩猩

primatlíngzhǎngmù dòngwù灵长目动物
apehóu
bavianfèifèi狒狒
rhesusapemí hóu猕猴

pungdyryǒu dài dòngwù有袋动物
kengurudàishǔ袋鼠
koalashùdàixióng树袋熊
pungrotterfù shǔ负鼠

bjørnxióng
brunbjørnzōng xióng, zōng sè xióng 棕熊, 棕色熊
isbjørnběijíxióng北极熊
pandadà xióngmāo, dà māoxióng大熊猫, 大猫熊

esel
geitshānyáng山羊
griszhū
hest
hjort鹿
kuniú
sauyáng

kattmāo

hundgǒu
rev

cetaceajīng
delfinhǎitún海豚
hvaljīngyú鲸鱼
niseshǔhǎitún鼠海豚
spekkhoggerhǔjīng虎鲸
Now take the Pattedyr test in Chinese

Categories
Land

Dyreliv
Menneskekroppen
Natur
Dyr
Pattedyr
Fisker
Krypdyr
Insekt
Planter
Blomst
Grønnsaker
Frukt
Tre

Generelle Livet
Dag, Måned, År
Drikker
Hilsener
Kunst og Litteratur
Slektninger
Religion
Skole
Tid
Våpen

Mote
Stoffer
Klær
Sko
Smykke

Bygninger
Hjem
Dagligstue
Kjøkken
Baderom
Soveværelse
Kontor

Vitenskap
Astronomi
Vekter og Målinger
Form

Nummer
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles