jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Pattedyr

Norwegian

NorskPinyinKinesisk
pattedyrbǔrǔ dòngwù哺乳动物
kjøttetershíròu dòngwù食肉动物
planteetershícǎo dòngwù食草动物
insektetershíchóng dòngwù食虫动物
alteterzáshí dòngwù杂食动物

antilopelíngyáng羚羊
beltedyrqiúyú犰狳
bisonokseyěniú野牛
bøffelshuǐniú水牛
elefantxiàng
elg
flodhesthémǎ河马
frittebáiyòu白鼬
grevlinghuān
hareyětù野兔
hvalrosshǎixiàng海象
hyeneliègǒu鬣狗
jaguarměizhōuhǔ, měizhōubào美洲虎, 美洲豹
kamelluòtuo骆驼
kanin
lamaměi zhōu tuó, wú fēng tuó美洲驼, 无峰驼
løveshīzi狮子
maurslukershíyǐshòu食蚁兽
muldvarpyǎnshǔ鼹鼠
neshornxīniú犀牛
otershuǐtǎ水獭
panterhēibào黑豹
pinnsvincìwèi刺猬
rev
råneyězhū野猪
sebrabānmǎ斑马
selhǎibào海豹
sjøløvehǎishī海狮
sjakalchái
sjiraffchángjǐnglù长颈路
snømushuángyòu黄鼬
spissmusqú jīng鼩鼱
tiger
ulvláng

gnagernièchǐmù dòngwù啮齿目动物
beverhélí河狸
ekornsōngshǔ松鼠
hamstercāngshǔ仓鼠
hulepinnsvinháozhū豪猪
marsvintúnshǔ豚鼠
murmeldyrhàn tǎ, tǔ bō shǔ旱獭, 土拨鼠
musshǔ
rottedàshǔ大鼠
ørkenrotteshā shǔ沙鼠

apelèirényuán类人猿
gibbonchángbìyuán长臂猿
gorilladàxīngxīng大猩猩
orangutangxīngxīng猩猩
sjimpansehēixīngxīng黑猩猩

primatlíngzhǎngmù dòngwù灵长目动物
apehóu
bavianfèifèi狒狒
rhesusapemí hóu猕猴

pungdyryǒu dài dòngwù有袋动物
kengurudàishǔ袋鼠
koalashùdàixióng树袋熊
pungrotterfù shǔ负鼠

bjørnxióng
brunbjørnzōng xióng, zōng sè xióng 棕熊, 棕色熊
isbjørnběijíxióng北极熊
pandadà xióngmāo, dà māoxióng大熊猫, 大猫熊

esel
geitshānyáng山羊
griszhū
hest
hjort鹿
kuniú
sauyáng

kattmāo

hundgǒu
rev

cetaceajīng
delfinhǎitún海豚
hvaljīngyú鲸鱼
niseshǔhǎitún鼠海豚
spekkhoggerhǔjīng虎鲸
NorskPinyinKinesisk
View the Pattedyr flashcards page


Now take the Pattedyr test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles