jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Dagligstue

Norwegian

NorskPinyinKinesisk
dagligstueqǐjūshì起居室
bordzhuōzi桌子
datamaskinjìsuànjī计算机
fjernkontrollyáokòngqì遥控器
fjernsyn, TVdiànshì电视
foto, fotografizhàopiàn照片
høyttaleryángshēngqì扬声器
ildstedbìlú lúchuáng壁炉炉床
lampedēng
lysdēng
malerihuìhuà绘画
peisbìlú壁炉
radioshōuyīnjī收音机
ryexiǎo dìtǎn小地毯
skapguìchú柜橱
skjermpínggāng屏冈
skuffchōutì抽屉
sofashāfā沙发
stereoanlegggāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi高保真音响设备
stolyǐzi椅子
teppedìtǎn地毯
videolùxiàngjī录象机
NorskPinyinKinesisk

Now take the Dagligstue test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles