jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Smykke

Norwegian

NorskPinyinKinesisk
smykkeshǒushì, zhūbǎo首饰, 珠宝
armbåndshǒuzhuó手镯
armbåndshǒuzhuó手镯
armbåndsurshǒubiǎo手表
brosjexiōngzhēn胸针
halsbåndxiàngliàn项链
hårnålfàjiā发夹
kjedeliànzi链子
medaljongxiǎo hé小盒
ringjièzhǐ戒指
øreringěrhuán耳环

metalljīnshǔ金属
gulljīn
sølvyín
platinabó, báijīn铂, 白金
titantài

juvelbǎoshí宝石
diamantzuànshí钻石
jade
onyxmǎnǎo玛瑙
opaldànbáishí蛋白石
perlezhēnzhū珍珠
ravhǔpò琥珀
rubinhóngbǎoshí红宝石
safirlánbǎoshí蓝宝石
NorskPinyinKinesisk

Now take the Smykke test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles