jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Hilsener

Norwegian

NorskPinyinKinesisk
hilsener!wèn hòu, dǎ zhāo hu!问候, 打招呼!
god morgenzǎo shàng hǎo早上好
god dagxià wǔ hǎo下午好
god kveldwǎn shàng hǎo晚上好
god dagrì ān日安
god nattwǎn ān晚安
god dag; heinǐ hǎo, wèi你好, 喂
ha det, farvelzài jiàn再见
se deg snartzài jiàn, huí tóu jiàn再见, 回头见
jeg er glad for å se degjiàn dào nǐ hěn gāo xìng见到你很高兴
vær så snillqǐng
unnskyldduì bú qǐ, dǎ rǎo yī xià对不起, 打扰一下
unnskyld请谅解请谅解
jeg er lei megduì bú qǐ对不起
takkxiè xiè nǐ谢谢你
tusen takkfēi cháng gǎn xiè非常感谢
takk min vennxiè xiè nǐ, wǒ de péng yǒu谢谢你, 我的朋友

hvordan går det?nǐ hǎo你好
jeg har det finwǒ yě hěn hǎo, xiè xiè我也很好, 谢谢
og du?nǐ ne?你呢?
jeg er gladwǒ hěn gāo xìng我很高兴
jeg er tristwǒ hěn nán guò我很难过
jeg er leiwǒ lèi le我累了
NorskPinyinKinesisk

Now take the Hilsener test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles