jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Drikker

Norwegian

NorskPinyinKinesisk
drikkyǐnliào饮料
brusqìshuǐ汽水
grønn telǜ chá 绿茶
kaffekāfēidòu咖啡豆
kakao, varm sjokoladerè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn热巧克力; 巧克力热饮
melknǎi
milkshakenǎixī奶昔
safttián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ甜香酒, 甘露酒
saftguǒ zhī yǐn liào 果汁饮料
techá
vannshuǐ

ølpíjiǔ啤酒
brandybáilándì白兰地
champagnexiāngbīnjiǔ香槟酒
cocktailjīwěijiǔ鸡尾酒
gindùsōngzǐjiǔ杜松子酒
lagerølzhùcáng píjiǔ贮藏啤酒
mstoutlièxìng hēi píjiǔ烈性黑啤酒
portvinbōěrtú putáojiǔ波尔图葡萄酒
sherryxuělìjiǔ雪梨酒
siderpíngguǒjiǔ苹果酒
vermutkǔ ài jiǔ苦艾酒
vinpútaojiǔ, guǒzijiǔ葡萄酒, 果子酒
vodkafútèjiā伏特加
whiskywēishìjì jiǔ威士忌酒
NorskPinyinKinesisk

Now take the Drikker test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles