jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Bygninger

Norwegian

NorskPinyinKinesisk
bygning, byggjiànzhù建筑
bygningjiànzhù建筑
akvariumshuǐzúguǎn水族馆
ambassadedàshǐguǎn大使馆
bankyínháng银行
barjiǔbā酒吧
bibliotektúshūguǎn图书馆
blomsterforretninghuāshāng花商
borgchéngbǎo, jū城堡, 车
brannstasjonxiāofángzhàn消防站
broqiáo
butikkshāngdiàn商店
domkirke, katedralzǒngjiàotáng总教堂
fabrikkgōngchǎng工厂
fyrtårndēngtǎ灯塔
gårdnóngchǎng农场
havngǎng
havngǎngkǒu港口
helgenskrinshènglíng圣陵
herregårdenzhuāngyuán庄园
hotelllǚguǎn旅馆
husjiā
iglobīngwū冰屋
kinodiànyǐngyuàn电影院
kirkejiàotáng教堂
koloniaforretningshípǐn záhuòshāng食品杂货商
kommunal boligshìyìhuì suǒyǒude fángchǎn市议会所有的房产
kontorbàngōngshì办公室
kunstgalleriměishùguǎn, huàláng美术馆, 画廊
leilighetgōngyù公寓
lufthavnfēijīchǎng飞机场
markedshìchǎng市场
mausoleumlíngmù陵墓
moskeqīngzhēnsì清真寺
museumbówùguǎn博物馆
observatoriumtiānwéntái天文台
politistasjonjǐngchá fēnjú警察分局
postkontoryóuzhèngjú邮政局
pubjiǔbā酒吧
restaurantcānguǎn餐馆
rådhusshìzhèngtīng市政厅
skole, universitetxuéyuàn学院
skolexuéxiào学校
skyskrapermótiānlóu摩天楼
slakterròupù肉铺
slott, palassgōngdiàn宫殿
stadiontǐyùchǎng体育场
studioyǎn bō shì 演播室
supermarkedchāojí shìchǎng超级市场
sykehusyīyuàn医院
teaterjùyuàn剧院
teltzhàngpeng帐篷
tempelmiàoyǔ庙宇
turistkontorlǚyóuzī xúnchù旅游咨询处
universitetdàxué大学
varehusbǎihuò shāngdiàn百货商店
vindmøllefēngchē风车
NorskPinyinKinesisk

Now take the Bygninger test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles