jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Soveværelse

Norwegian

NorskPinyinKinesisk
soveværelsewòshì卧室
dyneyǔróngbèi羽绒被
klesskapbìchú壁橱
klesskapyīchú衣橱
lakenchuángdān床单
lampedēng
lampedēng
madrasschuángdiàn床垫
putezhěntou枕头
putevarzhěntào枕套
sengchuáng
skapguìchú柜橱
skuffchōutì抽屉
speiljìng
toalettbordshūzhuāngtái梳妆台
NorskPinyinKinesisk

Now take the Soveværelse test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles