jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse

Norsk-Kinesisk Ordbok | Gratis Online Oversettelse | Astronomi

Norwegian

Image banner for the astronomy category
NorskPinyinKinesisk
astronomitiānwénxué天文学
soltàiyáng太阳
planetxíngxīng行星
Merkurshuǐxīng水星
Venusjīnxīng金星
Jordendìqiú地球
Marshuǒxīng火星
Jupitermùxīng木星
Saturntǔxīng土星
Uranustiānwángxīng天王星
Neptunhǎiwángxīng海王星
Plutomíngwángxīng冥王星
måneyuèqiú月球
satellittwèixīng卫星

Melkeveienyínhéxì银河系
universyǔzhòu宇宙
galaksexīngxì星系
stjernexīng
solsystemtàiyángxì太阳系
planetxíngxīng行星
komethuìxīng彗星
meteorliúxīng流星
meteorsvermliúxīngyǔ流星雨
asteroidexiǎoxíngxīng小行星

teleskopwàngyuǎnjìng望远镜
okularetjiēyǎn接眼
barlowlinsebā luò tòu jìng巴洛透镜
newton reflektorniúdùn wàngyuǎnjìng牛顿望远镜
forstørrelsefàngdà放大
blenderåpningkǒngjìng孔径
søkerdǎo xīng jìng导星镜
filterlǚsèjìng滤色镜
speiljìng
objektiv, linsetòujìng透镜
størrelsexīng xīng de liàng dù星星的亮度

Akterstavnenchuánwěizuò船尾座
Alterettiāntánzuò天坛座
Andromedaxiānnǚzuò仙女座
Begeretjùjuézuò巨爵座
Berenikes Hårhòufāzuò后发座
Billedjuggerenyùfūzuò玉夫座
Bjørnevokterenmùfūzuò牧夫座
Bordetshānànzuò山案座
Delfinenhǎitúnzuò海豚座
Den Lille Hundxiǎoquǎnzuò小犬座
Den Lille Løvexiǎoshīzuò小狮座
Den Nordlige Kroneběi miǎnzuò北冕座
Den Sørlige Kronenán miǎnzuò南冕座
Den Sørlige Vannslangenshuǐshézuò水蛇座
Det Sørlige Triangeletnán sānjiǎozuò南三角座
Dragentiānlóngzuò天龙座
Duentiāngēzuò天鸽座
Enhjørningenqílínzuò麒麟座
Firfislenxiēhǔzuò蝎虎座
Fiskeneshuāngyúzuò双魚座
Flodenbōjiāngzuò波江座
Fluencāngyíngzuò苍蝇座
Flygefiskenfēiyúzuò飞鱼座
Følletxiǎomǎzuò小马座
Føniksfènghuángzuò凤凰座
Gaupentiānmāozuò天猫座
Giraffenlùbàozuò鹿豹座
Gullfiskenjiànyúzuò剑鱼座
Harentiāntùzuò天兔座
Herkuleswǔxiānzuò武仙座
Hvalfiskenjīngyúzuò鲸鱼座
Indianerenyìndìānzuò印地安座
Jakthundenelièquǎnzuò猎犬座
Jomfruenshìnǚzuò室女座
Kameleonenyàntíngzuò堰蜓座
Kassiopeiaxiānhòuzuò仙后座
Kefeusxiānwángzuò仙王座
Kentaurenbànrénmǎzuò半人马座
Kjølenchuándǐzuò船底座
Kompassetluópánzuò罗盘座
Krepsenjùxièzuò巨蟹座
Kuskenyùfūzuò御夫座
Løvenshīzizuò狮子座
Lille Bjørnxiǎoxióngzuò小熊座
Luftpumpenjītǒngzuò唧筒座
Lyrentiānqínzuò天琴座
Malerenhuìjiàzuò绘架座
Meiselendiāojùzuò雕具座
Mikroskopetxiǎnwēijìngzuò显微镜座
Nettetwǎnggǔzuò网罟座
Oktantennán jízuò南极座
Orionlièhùzuò猎戶座
Påfuglenkǒngquèzuò孔雀座
Paradisfuglentiānyànzuò天燕座
Passerenyuánguīzuò圆规座
Pegasusfēimǎzuò飞马座
Persevsyīngxiānzuò英仙座
Pilentiānjiànzuò天箭座
Ravnenwūyāzuò乌鸦座
Revenhúxīngzuò狐狸座
Sørkorsetnán shízìzuò南十字座
Seiletchuánfānzuò船帆座
Sekstantenliùfēnyízuò六分仪座
Skjoldetdùnpáizuò盾牌座
Skorpionentiānxiēzuò天蝎座
Skyttenrénmǎzuò人马座
Slangebærerenshéfūzuò蛇夫座
Slangenjùshézuò巨蛇座
Smelteovnentiānlúzuò天炉座
Steinbukkenmójiézuò摩羯座
Store Bjørndàxióngzuò大熊座
Store Hunddàquǎnzuò大犬座
Svanentiānézuò天鹅座
Teleskopetwàngyuǎnjìngzuò望远镜座
Tranentiānhèzuò天鹤座
Triangulumsānjiǎozuò三角座
Tukanendùjuānzuò杜鹃座
Tvillingeneshuāngzizuò双子座
Tyrenjīnniúzuò金牛座
Ulvencháilángzuò豺狼座
Uretshízhōngzuò时钟座
Værenbáiyángzuò白羊座
Vannmannenbǎopíngzuò宝瓶座
Vannslangenchángshézuò长蛇座
Vektentiānchèngzuò天秤座
Vinkelhakenjǔchǐzuò矩尺座
Ørnentiānyīngzuò天鹰座
NorskPinyinKinesisk
View the Astronomi flashcards page


Now take the Astronomi test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles