Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Nederlands-Turks Woordenboek

Nederlands-Turks Woordenboek | Nummer

Search dictionary :-

NederlandsTurks

Nummerrakam

eenbir
tweeiki
drieüç
vierdört
vijfbeş
zesaltı
zevenyedi
achtsekiz
negendokuz
tienon
elfon bir
twaalfon iki
dertienon üç
veertienon dört
vijftienon beş
zestienon altı
zeventienon yedi
achttienon sekiz
negentienon dokuz
twintigyirmi
eenentwintigyirmi bir
tweeëntwintigyirmi iki
dertigotuz
eenendertigotuz bir
tweeëndertigotuz iki
veertigkırk
eenenveertigkırk bir
tweeënveertigkırk iki
vijftigelli
eenenvijftigelli bir
zestigaltmış
eenenzestigaltmış bir
zeventigyetmiş
eenenzeventigyetmiş bir
tachtigseksen
eenentachtigseksen bir
negentigdoksan
eenennegentigdoksan bir
honderdyüz
honderd eenyüz bir
honderd tweeyüz iki
tweehonderdiki yüz
tweehonderd eeniki yüz bir
driehonderdüç yüz
vierhonderddört yüz
vijfhonderdbeş yüz
zeshonderdaltı yüz
zevenhonderdyedi yüz
achthonderdsekiz yüz
negenhonderddokuz yüz
duizendbin
tweeduizendiki bin
drieduizendüç bin
vierduizenddört bin
vijfduizendbeş bin
zesduizendaltı bin
zevenduizendyedi bin
achtduizendsekiz bin
negenduizenddokuz bin
tienduizendon bin
honderdduizendyüz bin
miljoenmilyon
tienmiljoenon milyon
honderdmiljoenyüz milyon
miljardmilyar
biljoenmilyar
tien miljardon milyar
Now take the Nummer test in Turkish

Categories
Land

Levende Natuur
Natuur
Lichaam
Dier
Reptiel
Zoogdier
Vis
Vogel
Insekt
Plant
Bloem
Plantaardig
Vrucht
Boom

General Life
Daag, Mand, Jaar
Drank
Vlees
Relatief
Religion
Tijd
Weapons

Mode
Weefsel
Kleren
Jewelen
Shoes

Gebouw
Thuis
Woonkamer
Keuken
Badkamer
Slaapkamer
Kantoor

Science
Elements
Astronomie
Gewichten en Maten
Vormen

Taal
Nummer

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles