jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Spaans Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Spaans Woordenboek | Gratis online Vertaling | Nummer

Nederlands
A to Z

NederlandsSpaans
Nummerm Número

eenuno
tweedos
drietres
viercuatro
vijfcinco
zesseis
zevensiete
achtocho
negennueve
tiendiez
elfonce
twaalfdoce
dertientrece
veertiencatorce
vijftienquince
zestiendieciséis
zeventiendiecisiete
achttiendieciocho
negentiendiecinueve
twintigveinte
eenentwintigveintiuno
tweeëntwintigveintidós
dertigtreinta
eenendertigtreinta y uno
tweeëndertigtreinta y dos
veertigcuarenta
eenenveertigcuarenta y uno
tweeënveertigcuarenta y dos
vijftigcincuenta
eenenvijftigcincuenta y uno
zestigsesenta
eenenzestigsesenta y uno
zeventigsetenta
eenenzeventigsetenta y uno
tachtigochenta
eenentachtigochenta y uno
negentignoventa
eenennegentignoventa y uno
honderdcien
honderd eenciento uno
honderd tweeciento dos
tweehonderddoscientos
tweehonderd eendoscientos uno
driehonderdtrescientos
vierhonderdcuatrocientos
vijfhonderdquinientos
zeshonderdseicientos
zevenhonderdsetecientos
achthonderdochocientos
negenhonderdnovecientos
duizendmil
tweeduizenddos mil
drieduizendtres mil
vierduizendcuatro mil
vijfduizendcinco mil
zesduizendseis mil
zevenduizendseite mil
achtduizendocho mil
negenduizendnueve mil
tienduizenddiez mil
honderdduizendcien mil
miljoenun millón
tienmiljoendiez millones
honderdmiljoencien millones
miljardmil millones
biljoenmil millones
tien miljarddiez mil millones
honderd miljardcien mil millones
NederlandsSpaans

Now take the Nummer test in Spanish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles