Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Nederlands-Spaans Woordenboek

Nederlands-Spaans Woordenboek | Nummer

Search dictionary :-

NederlandsSpaans
Nummerm Número

eenuno
tweedos
drietres
viercuatro
vijfcinco
zesseis
zevensiete
achtocho
negennueve
tiendiez
elfonce
twaalfdoce
dertientrece
veertiencatorce
vijftienquince
zestiendieciséis
zeventiendiecisiete
achttiendieciocho
negentiendiecinueve
twintigveinte
eenentwintigveintiuno
tweeëntwintigveintidós
dertigtreinta
eenendertigtreinta y uno
tweeëndertigtreinta y dos
veertigcuarenta
eenenveertigcuarenta y uno
tweeënveertigcuarenta y dos
vijftigcincuenta
eenenvijftigcincuenta y uno
zestigsesenta
eenenzestigsesenta y uno
zeventigsetenta
eenenzeventigsetenta y uno
tachtigochenta
eenentachtigochenta y uno
negentignoventa
eenennegentignoventa y uno
honderdcien
honderd eenciento uno
honderd tweeciento dos
tweehonderddoscientos
tweehonderd eendoscientos uno
driehonderdtrescientos
vierhonderdcuatrocientos
vijfhonderdquinientos
zeshonderdseicientos
zevenhonderdsetecientos
achthonderdochocientos
negenhonderdnovecientos
duizendmil
tweeduizenddos mil
drieduizendtres mil
vierduizendcuatro mil
vijfduizendcinco mil
zesduizendseis mil
zevenduizendseite mil
achtduizendocho mil
negenduizendnueve mil
tienduizenddiez mil
honderdduizendcien mil
miljoenun millón
tienmiljoendiez millones
honderdmiljoencien millones
miljardmil millones
biljoenmil millones
tien miljarddiez mil millones
honderd miljardcien mil millones
Now take the Nummer test in Spanish

Categories
Land

Levende Natuur
Natuur
Lichaam
Dier
Reptiel
Zoogdier
Vis
Insekt
Plant
Bloem
Plantaardig
Vrucht
Boom
Kruid

General Life
Computers
Daag, Mand, Jaar
Richting
Drank
Muziek
Mythologie
Relatief
Religion
Tijd
Reizen
Gereedschap
Weapons

Mode
Weefsel
Kleren
Jewelen
Shoes

Gebouw
Thuis
Woonkamer
Keuken
Badkamer
Slaapkamer
Kantoor

Science
Elements
Astronomie
Kracht
Vormen

Nummer
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles