Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Nederlands-Spaans Woordenboek

Nederlands-Spaans Woordenboek | Kracht

Search dictionary :-

NederlandsSpaans
krachtf fuerza
energief energía
zwaartekrachtf gravedad

magnetismem magnetismo
magnetische veldm campo magnético
polariteitf polaridad
aantrekkingskrachtf atracción
zuidpoolm polo sur

lichtf luz
infraroodinfrarrojo
ultravioletultravioleta
zichtbaar lichtvisible
weerschijnf reflexión
absorptief absoción

elektriciteitf electricidad
positief poolpositivo
negatief poolnegativo
voltagem voltaje
stroomf corriente
gelijkstroomf corriente continua
elektrische weerstandf resistecia
vermogenf potencia
frequentief frecuencia
golff onda
elektromagnetischf radiación electromagnética

bewegingm movimiento
centifugaal krachtf fuerza centrifuga
centrifugaalcentrifuga
versnellingacelerar
vertragingreducir
baanf trayectoria
wegf trayectoria
baanf órita
voortdrijvingf propulsión

stralingf radiación
zichtbaarvisible
röntgenstraalm rayo X
infraroodinfrarrojo
ultravioletultravioleta

soundm sonido
geluidsgolff onda sonora, f onda acústica
geluidssnelheidf velocidad del sonido
geluidsspectrumm espectro de sonido
geluidsbarrièref barrera del sonido
ultrageluidultra-sonoro
Now take the Kracht test in Spanish

Categories
Land

Levende Natuur
Natuur
Lichaam
Dier
Reptiel
Zoogdier
Vis
Insekt
Plant
Bloem
Plantaardig
Vrucht
Boom
Kruid

General Life
Computers
Daag, Mand, Jaar
Richting
Drank
Muziek
Mythologie
Relatief
Religion
Tijd
Reizen
Gereedschap
Weapons

Mode
Weefsel
Kleren
Jewelen
Shoes

Gebouw
Thuis
Woonkamer
Keuken
Badkamer
Slaapkamer
Kantoor

Science
Elements
Astronomie
Kracht
Vormen

Nummer
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles