jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Portugees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Portugees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Nummer

Nederlands

NederlandsPortugees
Nummerm numero

eenum
tweedois
drietrês
vierquatro
vijfcinco
zesseis
zevensete
achtoito
negennove
tiendez
elfonze
twaalfdoze
dertientreze
veertiencatorze
vijftienquinze
zestiendezesseis
zeventiendezessete
achttiendezoito
negentiendezenove
twintigvinte
eenentwintigvinte e um
tweeëntwintigvinte e dois
dertigtrinta
eenendertigtrinta e um
tweeëndertigtrinta e dois
veertigquarenta
eenenveertigquarenta e um
tweeënveertigquarenta e dois
vijftigcinqüenta
eenenvijftigcinqüenta e um
zestigsessenta
eenenzestigsessenta e um
zeventigsetenta
eenenzeventigsetenta e um
tachtigoitenta
eenentachtigoitenta e um
negentignoventa
eenennegentignoventa e um
honderdcem
honderd eencento e um
honderd tweecento e dois
tweehonderdduzentos
tweehonderd eenduzentos e um
driehonderdtrezentos
vierhonderdquatrocentos
vijfhonderdquinhentos
zeshonderdseiscentos
zevenhonderdsetecentos
achthonderdoitocentos
negenhonderdnovecentos
duizendmil
tweeduizenddois mil
drieduizendtrês mil
vierduizendquatro mil
vijfduizendcinco mil
zesduizendseis mil
zevenduizendsete mil
achtduizendoito mil
negenduizendnove mil
tienduizenddez mil
honderdduizendcem mil
miljoenum milhão
tienmiljoendez milhão
honderdmiljoencem milhão
miljardum bilião
biljoenum bilião
tien miljarddez bilião
NederlandsPortugees

Now take the Nummer test in Portuguese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles