Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Nederlands-Portugees Woordenboek

Nederlands-Portugees Woordenboek | Nummer

Search dictionary :-

NederlandsPortugees
Nummerm numero

eenum
tweedois
drietrês
vierquatro
vijfcinco
zesseis
zevensete
achtoito
negennove
tiendez
elfonze
twaalfdoze
dertientreze
veertiencatorze
vijftienquinze
zestiendezesseis
zeventiendezessete
achttiendezoito
negentiendezenove
twintigvinte
eenentwintigvinte e um
tweeëntwintigvinte e dois
dertigtrinta
eenendertigtrinta e um
tweeëndertigtrinta e dois
veertigquarenta
eenenveertigquarenta e um
tweeënveertigquarenta e dois
vijftigcinqüenta
eenenvijftigcinqüenta e um
zestigsessenta
eenenzestigsessenta e um
zeventigsetenta
eenenzeventigsetenta e um
tachtigoitenta
eenentachtigoitenta e um
negentignoventa
eenennegentignoventa e um
honderdcem
honderd eencento e um
honderd tweecento e dois
tweehonderdduzentos
tweehonderd eenduzentos e um
driehonderdtrezentos
vierhonderdquatrocentos
vijfhonderdquinhentos
zeshonderdseiscentos
zevenhonderdsetecentos
achthonderdoitocentos
negenhonderdnovecentos
duizendmil
tweeduizenddois mil
drieduizendtrês mil
vierduizendquatro mil
vijfduizendcinco mil
zesduizendseis mil
zevenduizendsete mil
achtduizendoito mil
negenduizendnove mil
tienduizenddez mil
honderdduizendcem mil
miljoenum milhão
tienmiljoendez milhão
honderdmiljoencem milhão
miljardum bilião
biljoenum bilião
tien miljarddez bilião
Now take the Nummer test in Portuguese

Categories
Land

Levende Natuur
Natuur
Lichaam
Dier
Reptiel
Zoogdier
Vis
Insekt
Plant
Bloem
Plantaardig
Vrucht
Boom

General Life
Computers
Daag, Mand, Jaar
Richting
Drank
Mythologie
Relatief
Religion
Tijd
Gereedschap
Weapons

Mode
Weefsel
Kleren
Jewelen
Shoes

Gebouw
Thuis
Woonkamer
Keuken
Badkamer
Slaapkamer
Kantoor

Science
Elements
Astronomie
Gewichten en Maten
Vormen

Taal
Nummer
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles