jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Pools Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Pools Woordenboek | Gratis online Vertaling | Religion

Nederlands

NederlandsPools
godsdienst, religief religia
aanbiddenwielbić
aartsbisschopm arcybiskup
acoliet, misdienaarf akolita
apostelm apostoł
begraafplaatsm cmentarz
biddenmodlić
biechtm spowiedź
biechtstoelm konfesjonał, f spowiednica
bisschopm biskup
Boeddhabudda
boeddhismem buddyzm
boeddhist, boeddhischnt buddyjski
christenm chrześcijanin, f chrześcijanka
christendomm chrystianizm
ChristusChrystus
demonm demon
discipelm uczeń
doodkistf trumna
doop, doopstelm chrzest
doperf baptysta
duivelm diabeł
engelm anioł
gebed, bedef modlitwa
Godm bóg
godinbogini
godsdienstig, religieusreligijny
godvruchtigbogobojny
heiligświęty
heiligem świętz, f świąta
Heilige Schriftnt Pismo Święte
helnt piekło
hemelnt niebo
joodm Żyd, f Żydówka
joodsnt żydowski
kapelf kaplica
Katholiekm katolik, f katoliczka
kerkm kościół
monnikm mnich
moskeem meczet
moslemnt muzułmański
nonf zakonnica
orakelf wyrocznia
Palmzondagf niedziela Palmowa
papenstreeknt kapłaństwo
predikantm pastor
prekenm kazać
priesterm ksiądz
priesteresf kapłanka
profeetm prorok
rabbim rabin
sabbatm szabat
Satanszatan
schrijnf świątynia
tempelf świątynia
vaderm ksiądz
wijdenordynować
zegenenbłogosławić
zegeningnt błogosławieństwo
NederlandsPools

Now take the Religion test in Polish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles