Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Nederlands-Japans Woordenboek

Nederlands-Japans Woordenboek | Nummer

Search dictionary :-

NederlandsRomajiJapans

eenichi
tweeni
driesan
viershi, yon
vijfgo
zesroku
zevenshichi, nana
achthachi
negenkyuu, ku
tienjuu
elfjuuichi十一
twaalfjuuni十二
dertienjuusan十三
veertienjuushi, juuyon十四
vijftienjuugo十五
zestienjuuroku十六
zeventienjuushichi, juunana十七
achttienjuuhachi十八
negentienjuukyuu, juuku十九
twintignijuu二十
eenentwintignijuuichi二十一
tweeëntwintignijuuni二十二
dertigsanjuu三十
eenendertigsanjuuichi三十一
tweeëndertigsanjuuni三十二
veertigyonjuu四十
eenenveertigyonjuuichi四十一
tweeënveertigyonjuuni四十二
vijftiggojuu五十
eenenvijftiggojuuichi五十一
zestigrokujuu六十
eenenzestigrokujuuichi六十一
zeventignanajuu七十
eenenzeventignanajuuichi七十一
tachtighachijuu八十
eenentachtighachijuuichi八十一
negentigkyuujuu九十
eenennegentigkyuujuuichi九十一
honderdhyaku
honderd eenhyaku ichi百一
honderd tweehyaku ni百二
tweehonderdni hyaku二百
tweehonderd eenni hyaku ichi二百一
driehonderdsanbyaku三百
vierhonderdyonhyaku四百
vijfhonderdgohyaku五百
zeshonderdroppyaku六百
zevenhonderdnanahyaku七百
achthonderdhappyaku八百
negenhonderdkyuuhyaku九百
duizendsen
tweeduizendnisen二千
drieduizendsansen三千
vierduizendyonsen四千
vijfduizendgosen五千
zesduizendrokusen六千
zevenduizendnanasen七千
achtduizendhassen八千
negenduizendkyuusen九千
tienduizendichiman一万
honderdduizendjuuman十万
miljoenhyakuman百万
tienmiljoensenman千万
honderdmiljoenichioku一億
miljardjuuoku十億
biljoenjuuoku十億
tien miljardhyakuoku百億
Now take the Nummer test in Japanese

Categories
Land

Levende Natuur
Natuur
Lichaam
Dier
Reptiel
Zoogdier
Vis
Vogel
Insekt
Plant
Bloem
Plantaardig
Vrucht
Boom
Kruid

General Life
Zaken
Computers
Daag, Mand, Jaar
Richting
Drank
Voedsel
Begroetingen
Baan
Muziek
Mythologie
Relatief
Religion
Sport
Tijd
Reizen

Mode
Weefsel
Kleren
Jewelen
Shoes

Gebouw
Thuis
Woonkamer
Keuken
Badkamer
Slaapkamer
Kantoor

Science
Elements
Astronomie
Gewichten en Maten
Vormen

Taal
Nummer
Grammatica
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles