Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Nederlands-Italiaans Woordenboek

Nederlands-Italiaans Woordenboek | Nummer

Search dictionary :-

NederlandsItaliaans
Nummerm Numero

eenUno
tweeDue
drieTre
vierQuattro
vijfCinque
zesSei
zevenSette
achtOtto
negenNove
tienDieci
elfUndici
twaalfDodici
dertienTredici
veertienQuattordici
vijftienQuindici
zestienSedici
zeventienDiciassette
achttienDiciotto
negentienDiciannove
twintigVenti
eenentwintigVentuno
tweeëntwintigVentidue
dertigTrenta
eenendertigTrentuno
tweeëndertigTrentadue
veertigQuaranta
eenenveertigQuarantuno
tweeënveertigQuarantadue
vijftigCinquanta
eenenvijftigCinquantuno
zestigSessanta
eenenzestigSessantuno
zeventigSettanta
eenenzeventigSettantuno
tachtigOttanta
eenentachtigOttantuno
negentigNovanta
eenennegentigNovantuno
honderdCento
honderd eenCentouno
honderd tweeCentodue
tweehonderdDuecento
tweehonderd eenDuecentouno
driehonderdTrecento
vierhonderdQuattrocento
vijfhonderdCinquecento
zeshonderdSeicento
zevenhonderdSettecento
achthonderdOttocento
negenhonderdNovecento
duizendMille
tweeduizendDuemila
drieduizendTremila
vierduizendQuattromila
vijfduizendCinquemila
zesduizendSeimila
zevenduizendSettemila
achtduizendOttomila
negenduizendNovemila
tienduizendDiecimila
honderdduizendCentomila
miljoenUnmilione
tienmiljoenDiecimilione
honderdmiljoenCentomilione
miljardUn miliardo
biljoenUn miliardo
tien miljardDiecimiliardo
Now take the Nummer test in Italian

Categories
Land

Levende Natuur
Natuur
Lichaam
Dier
Reptiel
Zoogdier
Vis
Vogel
Insekt
Plant
Bloem
Plantaardig
Vrucht
Boom
Kruid

General Life
Zaken
Computers
Daag, Mand, Jaar
Richting
Drank
Begroetingen
Muziek
Mythologie
Relatief
Religion
Tijd
Reizen
Gereedschap
Weapons

Mode
Weefsel
Kleren
Jewelen
Shoes

Gebouw
Thuis
Woonkamer
Keuken
Badkamer
Slaapkamer
Kantoor

Science
Elements
Astronomie
Kracht
Gewichten en Maten
Vormen

Taal
Nummer
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles