jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Italiaans Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Italiaans Woordenboek | Gratis online Vertaling | Nummer

Nederlands
A to Z

NederlandsItaliaans
Nummerm Numero

eenUno
tweeDue
drieTre
vierQuattro
vijfCinque
zesSei
zevenSette
achtOtto
negenNove
tienDieci
elfUndici
twaalfDodici
dertienTredici
veertienQuattordici
vijftienQuindici
zestienSedici
zeventienDiciassette
achttienDiciotto
negentienDiciannove
twintigVenti
eenentwintigVentuno
tweeëntwintigVentidue
dertigTrenta
eenendertigTrentuno
tweeëndertigTrentadue
veertigQuaranta
eenenveertigQuarantuno
tweeënveertigQuarantadue
vijftigCinquanta
eenenvijftigCinquantuno
zestigSessanta
eenenzestigSessantuno
zeventigSettanta
eenenzeventigSettantuno
tachtigOttanta
eenentachtigOttantuno
negentigNovanta
eenennegentigNovantuno
honderdCento
honderd eenCentouno
honderd tweeCentodue
tweehonderdDuecento
tweehonderd eenDuecentouno
driehonderdTrecento
vierhonderdQuattrocento
vijfhonderdCinquecento
zeshonderdSeicento
zevenhonderdSettecento
achthonderdOttocento
negenhonderdNovecento
duizendMille
tweeduizendDuemila
drieduizendTremila
vierduizendQuattromila
vijfduizendCinquemila
zesduizendSeimila
zevenduizendSettemila
achtduizendOttomila
negenduizendNovemila
tienduizendDiecimila
honderdduizendCentomila
miljoenUnmilione
tienmiljoenDiecimilione
honderdmiljoenCentomilione
miljardUn miliardo
biljoenUn miliardo
tien miljardDiecimiliardo
NederlandsItaliaans

Now take the Nummer test in Italian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles