Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Nederlands-Indonesisch Woordenboek

Nederlands-Indonesisch Woordenboek | Nummer

Search dictionary :-

NederlandsIndonesisch

eensatu
tweedua
drietiga
vierempat
vijflima
zesenam
zeventujuh
achtdelapan
negensembilan
tiensepuluh
elfsebelas
twaalfdua belas
dertientiga belas
veertienempat belas
vijftienlima belas
zestienenam belas
zeventientujuh belas
achttiendelapan belas
negentiensembilan belas
twintigdua puluh
eenentwintigdua puluh satu
tweeëntwintigdua puluh dua
dertigtiga puluh
eenendertigtiga puluh satu
tweeëndertigtiga puluh dua
veertigempat puluh
eenenveertigempat puluh satu
tweeënveertigempat puluh dua
vijftiglima puluh
eenenvijftiglima puluh satu
zestigenam puluh
eenenzestigenam puluh satu
zeventigtujuh puluh
eenenzeventigtujuh puluh satu
tachtigdelapan puluh
eenentachtigdelapan puluh satu
negentigsembilan puluh
eenennegentigsembilan puluh satu
honderdseratus
honderd eenseratus satu
honderd tweeseratus dua
tweehonderddua ratus
tweehonderd eendua ratus satu
driehonderdtiga ratus
vierhonderdempat ratus
vijfhonderdlima ratus
zeshonderdenam ratus
zevenhonderdtujuh ratus
achthonderddelapan ratus
negenhonderdsembilan ratus
duizendseribu
tweeduizenddua ribu
drieduizendtiga ribu
vierduizendempat ribu
vijfduizendlima ribu
zesduizendenam ribu
zevenduizendtujuh ribu
achtduizenddelapan ribu
negenduizendsembilan
tienduizendsepuluh ribu
honderdduizendseratus ribu
miljoensatu juta
tienmiljoensepuluh juta
honderdmiljoenseratus juta
miljardsatu miliar
biljoensatu miliar
tien miljardsepuluh miliar
Now take the Nummer test in Indonesian

Categories
Land

Levende Natuur
Natuur
Lichaam
Dier
Reptiel
Zoogdier
Vis
Vogel
Insekt
Plant
Bloem
Plantaardig
Vrucht
Boom

General Life
Zaken
Daag, Mand, Jaar
Richting
Drank
Voedsel
Begroetingen
Baan
Mythologie
Relatief
Sport
Tijd
Reizen
Gereedschap

Mode
Weefsel
Kleren
Jewelen
Shoes

Gebouw
Thuis
Woonkamer
Keuken
Badkamer
Slaapkamer
Kantoor

Science
Elements
Astronomie
Kracht
Vormen

Taal
Nummer
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles