jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Grieks Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Grieks Woordenboek | Gratis online Vertaling | Nummer

Nederlands

NederlandsGrieks
Nummerm αριθμός

eenένα
tweeδύο
drieτρία
vierτέσσερα
vijfπέντε
zesέξι
zevenεπτά
achtοκτώ
negenεννέα
tienδέκα
elfέντεκα
twaalfδώδεκα
dertienδεκατρία
veertienδεκατέσσερα
vijftienδεκαπέντε
zestienδεκαέξι
zeventienδεκαεπτά
achttienδεκαοχτώ
negentienδεκαεννέα
twintigείκοσι
eenentwintigείκοσι ένα
tweeëntwintigείκοσι δύο
dertigτριάντα
eenendertigτριάντα ένα
tweeëndertigτριάντα δύο
vijftigπενήντα
eenenvijftigπενήντα ένα
zestigεξήντα
eenenzestigεξήντα ένα
zeventigεβδομήντα
eenenzeventigεβδομήντα ένα
tachtigογδόντα
eenentachtigογδόντα ένα
negentigενενήντα
eenennegentigενενήντα ένα
honderdεκατό
honderd eenεκατόν ένα
honderd tweeεκατόν δύο
tweehonderdδιακόσια
tweehonderd eenδιακόσια ένα
driehonderdτριακόσια
vierhonderdτετρακόσια
vijfhonderdπεντακόσια
zeshonderdεξακόσια
zevenhonderdεπτακόσια
achthonderdοκτακόσια
negenhonderdεννιακόσια
duizendχίλια
tweeduizendδύο χιλιάδες
drieduizendτρεις χιλιάδες
vierduizendτέσσερις χιλιάδες
vijfduizendπέντε χιλιάδες
zesduizendέξι χιλιάδες
zevenduizendεπτά χιλιάδες
achtduizendοκτώ χιλιάδες
negenduizendεννέα χιλιάδες
tienduizendδέκα χιλιάδες
honderdduizendεκατό χιλιάδες
miljoenένα εκατομμύρια
tienmiljoenδέκα εκατομμύρια
honderdmiljoenεκατό εκατομμύρια
miljardένα δισεκατομμύριο
biljoenένα δισεκατομμύριο
tien miljardδέκα δισεκατομμύριο
NederlandsGrieks

Now take the Nummer test in Greek


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles