Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Nederlands-Duits Woordenboek

Nederlands-Duits Woordenboek | Nummer

Search dictionary :-

NederlandsDuits
Nummerf Zahl

eeneins
tweezwei
driedrei
viervier
vijffünf
zessechs
zevensieben
achtacht
negenneun
tienzehn
elfelf
twaalfzwölf
dertiendreizehn
veertienvierzehn
vijftienfünfzehn
zestiensechzehn
zeventiensiebzehn
achttienachtzehn
negentienneunzehn
twintigzwanzig
eenentwintigeinundzwanzig
tweeëntwintigzweiundzwanzig
dertigdreißig
eenendertigeinunddreißig
tweeëndertigzweiunddreißig
vijftigfünfzig
eenenvijftigeinundfünfzig
zestigsechzig
eenenzestigeinundsechzig
zeventigsiebzig
eenenzeventigeinundsiebzig
tachtigachtzig
eenentachtigeinundachtzig
negentigneunzig
eenennegentigeinundneunzig
honderdhunderteins
honderd eenhundertzwei
honderd tweehundertdrei
tweehonderdzweihundert
tweehonderd eenzweihunderteins
driehonderddreihundert
vierhonderdvierhundert
vijfhonderdfünfhundert
zeshonderdsechhundert
zevenhonderdsiebenhundert
achthonderdachthundert
negenhonderdneunhundert
duizendtausend
tweeduizendzweitausend
drieduizenddreitausend
vierduizendviertausend
vijfduizendfünftausend
zesduizendsechtausend
zevenduizendsiebentausend
achtduizendachttausend
negenduizendneuntausend
tienduizendzehntausend
honderdduizendeinhunderttausend
miljoenmillion
tienmiljoenzehn millionen
honderdmiljoenein hundert millionen
miljardeine milliarde
biljoeneine milliarde
tien miljardzehn milliarde
Now take the Nummer test in German

Categories
Land

Levende Natuur
Natuur
Lichaam
Dier
Reptiel
Zoogdier
Vis
Vogel
Insekt
Plant
Bloem
Plantaardig
Vrucht
Boom
Kruid

General Life
Computers
Daag, Mand, Jaar
Richting
Drank
Voedsel
Muziek
Mythologie
Relatief
Religion
Tijd
Reizen
Gereedschap
Weapons

Mode
Weefsel
Kleren
Jewelen
Shoes

Gebouw
Thuis
Woonkamer
Keuken
Badkamer
Slaapkamer
Kantoor

Science
Elements
Astronomie
Kracht
Gewichten en Maten
Vormen

Taal
Nummer
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles