jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Nederlands-Frans Woordenboek

Nederlands-Frans Woordenboek | Kracht

Categories
Land

Levende Natuur
Natuur
Lichaam
Dier
Reptiel
Zoogdier
Vis
Vogel
Insekt
Plant
Bloem
Plantaardig
Vrucht
Boom

General Life
Zaken
Daag, Mand, Jaar
Richting
Drank
Voedsel
Baan
Muziek
Relatief
Religion
Tijd
Reizen
Gereedschap
Weapons

Mode
Weefsel
Kleren
Jewelen
Shoes

Gebouw
Thuis
Woonkamer
Keuken
Badkamer
Slaapkamer
Kantoor

Science
Elements
Astronomie
Kracht
Gewichten en Maten
Vormen

Taal
Nummer
Voornaamwoord
Search dictionary :-

NederlandsFrans
krachtf force
energief énergie
zwaartekrachtf pesanteur

magnetismem magnétisme
magneetm aimant
magnetische veldm champ magnétique
polariteitf polarité
veldlijnenf ligne de force
aantrekkingskrachtf attraction
noordpoolm pôle Nord
zuidpoolm pôle Sud

lichtf lumière
infraroodinfrarouge
ultravioletultraviolet
zichtbaar lichtf lumière visible
weerschijnm reflet
absorptief absorption

elektriciteitf électricité
positief poolpositive
negatief poolnégative
voltagem voltage
stroomm courant
wisselstroomm courant alternatif
gelijkstroomm courant continu
elektrische weerstandf résistivité
vermogenf puissance
wattm watt
frequentief fréquence
golff onde
elektromagneetm électro-aiment
elektromagnetischélectromagnétique
golflengtef longeur d`onde

bewegingm mouvement
centifugaal krachtf force centrifuge
centrifugaalcentrifuge
versnellingf accélération
vertragingf décélération
baanf trajectoire
wegf trajectoire
baanf orbite
remmenfreiner
voortdrijvingf propulsion

stralingf radiation
zichtbaarf lumière visible
röntgenstraalm rayons X
infraroodinfrarouge
ultravioletultraviolet
gammam rayons gamma

soundm son
geluidsgolff onde acoustique
sonischsonore
geluidssnelheidf vitesse du son
geluidsspectrumm spectre du son
geluidsbarrièrem mur du son
ultrageluidmpl ultrasons
NederlandsFrans
Now take the Kracht test in French


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles