jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Engels Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Engels Woordenboek | Gratis online Vertaling | Nummer

Nederlands
A to Z

NederlandsEngels
NummerNumber

nurlZero, nil
eenOne
tweeTwo
drieThree
vierFour
vijfFive
zesSix
zevenSeven
achtEight
negenNine
tienTen
elfEleven
twaalfTwelve
dertienThirteen
veertienFourteen
vijftienFifteen
zestienSixteen
zeventienSeventeen
achttienEighteen
negentienNineteen
twintigTwenty
eenentwintigTwenty one
tweeëntwintigTwenty two
dertigThirty
eenendertigThirty one
tweeëndertigThirty two
veertigForty
eenenveertigForty one
tweeënveertigForty two
vijftigFifty
eenenvijftigFifty one
zestigSixty
eenenzestigSixty one
zeventigSeventy
eenenzeventigSeventy one
tachtigEighty
eenentachtigEighty one
negentigNinety
eenennegentigNinety one
honderdOne hundred
honderd eenOne hundred and one
honderd tweeOne hundred and two
tweehonderdTwo hundred
tweehonderd eenTwo hundred and one
driehonderdThree hundred
vierhonderdFour hundred
vijfhonderdFive hundred
zeshonderdSix hundred
zevenhonderdSeven hundred
achthonderdEight hundred
negenhonderdNine hundred
duizendOne thousand
duizend driehonderd vijfenveertigOne thousand three hundred and forty five
tweeduizendTwo thousand
drieduizendThree thousand
vierduizendFour thousand
vijfduizendFive thousand
zesduizendSix thousand
zevenduizendSeven thousand
achtduizendEight thousand
negenduizendNine thousand
tienduizendTen thousand
honderdduizendOne hundred thousand
miljoenOne million
tienmiljoenTen million
honderdmiljoenOne hundred million
miljardOne billion
biljoenOne billion
tien miljardTen billion
honderd miljardOne hundred billion
biljoenOne trillion
NederlandsEngels

Now take the Nummer test in English


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles