Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Nederlands-Engels Woordenboek

Nederlands-Engels Woordenboek | Nummer

Search dictionary :-

NederlandsEngels
NummerNumber

nurlZero, nil
eenOne
tweeTwo
drieThree
vierFour
vijfFive
zesSix
zevenSeven
achtEight
negenNine
tienTen
elfEleven
twaalfTwelve
dertienThirteen
veertienFourteen
vijftienFifteen
zestienSixteen
zeventienSeventeen
achttienEighteen
negentienNineteen
twintigTwenty
eenentwintigTwenty one
tweeëntwintigTwenty two
dertigThirty
eenendertigThirty one
tweeëndertigThirty two
veertigForty
eenenveertigForty one
tweeënveertigForty two
vijftigFifty
eenenvijftigFifty one
zestigSixty
eenenzestigSixty one
zeventigSeventy
eenenzeventigSeventy one
tachtigEighty
eenentachtigEighty one
negentigNinety
eenennegentigNinety one
honderdOne hundred
honderd eenOne hundred and one
honderd tweeOne hundred and two
tweehonderdTwo hundred
tweehonderd eenTwo hundred and one
driehonderdThree hundred
vierhonderdFour hundred
vijfhonderdFive hundred
zeshonderdSix hundred
zevenhonderdSeven hundred
achthonderdEight hundred
negenhonderdNine hundred
duizendOne thousand
duizend driehonderd vijfenveertigOne thousand three hundred and forty five
tweeduizendTwo thousand
drieduizendThree thousand
vierduizendFour thousand
vijfduizendFive thousand
zesduizendSix thousand
zevenduizendSeven thousand
achtduizendEight thousand
negenduizendNine thousand
tienduizendTen thousand
honderdduizendOne hundred thousand
miljoenOne million
tienmiljoenTen million
honderdmiljoenOne hundred million
miljardOne billion
biljoenOne billion
tien miljardTen billion
honderd miljardOne hundred billion
biljoenOne trillion
Now take the Nummer test in English

Categories
Land

Levende Natuur
Natuur
Lichaam
Dier
Reptiel
Zoogdier
Vis
Vogel
Insekt
Plant
Bloem
Plantaardig
Vrucht
Boom
Kruid

General Life
Zaken
Computers
Daag, Mand, Jaar
Richting
Drank
Voedsel
Begroetingen
Baan
Vlees
Muziek
Mythologie
Relatief
Religion
Sport
Tijd
Reizen
Gereedschap
Weapons

Mode
Weefsel
Kleren
Jewelen
Shoes

Gebouw
Thuis
Woonkamer
Keuken
Badkamer
Slaapkamer
Kantoor

Science
Elements
Astronomie
Kracht
Gewichten en Maten
Vormen

Taal
Nummer
Grammatica
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles