jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Plantaardig

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
plantaardigzhíwù, shūcài植物, 蔬菜
aardappelmǎlíngshǔ, tǔdòu马铃薯, 土豆
beetworteltiáncàigēn甜菜根
bloemkoolcàihuā菜花
boondòu
brocolliyìnghuāqiúhuāyēcài硬化球化椰菜
bruine booncàidòu菜豆
erwtwāndòu豌豆
gele wortelhúluóbo胡萝卜
koolgānlán, juǎnxīncài甘蓝, 卷心菜
knolluóbo萝卜
knolraap, koolraapdàtóucài大头菜
kroottiáncàigēn甜菜根
peenhúluóbo胡萝卜
prie, delookjiǔcōng韭葱
pronkbooncàidòu菜豆
raapluóbo萝卜
rijstdào, mǐ稻, 米
rijst graanmǐwǔgǔ米五谷
slabooncàidòu菜豆
snijbooncàidòu菜豆
sojaboondàdòu, huángdòu大豆, 黄豆
spruitjesqiúyá gānlán球芽甘蓝
uiyángcōng洋葱
witte peenōuzhōu fángfēng欧洲防风
NederlandsPinyinChinees

Now take the Plantaardig test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles