jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Gereedschap

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
gereedschap, werktuiggōng jù 工具
gaffel
harkpá zǐ 耙子
maaier, maaimachinegē cǎo jī 割草机
schoffelchú tou 锄头
schoptiě qiāo, chǎn zi铁锹, 铲子

beitelzáo zi凿子
borstelshuā zi刷子
buigtanglǎo hǔ qián 老虎钳
hammertiě chuí 铁锤
hoevoetqiào gùn 撬棍
kllampjiá qián, luó sī qián 夹钳, 螺丝钳
luchtbelwaterpasshuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí 水准仪; 水平仪
meetbandjuàn chǐ 卷尺
pijpchā zuò 插座
schroefsleutelbān shǒu; luó sī bān shǒu 扳手; 螺丝扳手
schroevedraaierluó sī dāo 螺丝刀
soldeerboutlào tiě; hàn tiě 烙铁; 焊铁
troffelní dāo 泥刀
zaagjù zi锯子
NederlandsPinyinChinees

Now take the Gereedschap test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles