jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Plant

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
plantzhíwù植物
cactusxiānrénzhǎng仙人掌
varenjuélèi蕨类
bloemhuā
vrucht, fruitshuǐguǒ水果
grascǎo
kruidcǎoběn zhíwù草本植物
boomshù, mù树, 木
plantaardigshūcài蔬菜

blad
bladsteelyè bǐng, bǐng bù叶柄, 柄部
bloemhuā
bloembladhuābàn花瓣
bloemkroondhuā guàn花冠
doorn, stekel
kelkbladhuāè花萼
knop
lenticelpí kǒng皮孔
meeldraadxióng ruǐ雄蕊
schorsshùpí树皮
steel, stengeljīng
stempelzhù tóu柱头
stengel, steeljīng
stijlhuā zhù花柱
takshùzhī树枝
vruchtbeginselzǐ fáng子房
wortelgēn
NederlandsPinyinChinees

Now take the Plant test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles