jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Mythologie

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
mythologieshénhuà神话
mytheshénhuà神话
mystiekxuánmiàode玄妙的
mythischshénhuà zhōng de神话中的
bijgeloofmíxìn迷信
bovenmenselijkchāorénde超人的
bovennatuurlijkshénqíde神奇的

banshee(ài ěr lán hé sū gé lán chuán shuō zhōng) yù gào sǐ wáng de nǚ yāo jīng (爱尔兰和苏格兰传说中) 预告死亡的女妖精
boosaardige kabouter(ài ěr lán mín jiān chuán shuō zhōng de) xiǎo yāo jīng (爱尔兰民间传说中的) 小妖精
buitenaardswàixīngrén外星人
centaur, paardmensbànrén bànmǎ guàiwù半人半马怪物
cycloopdúyǎn jùrén独眼巨人
demonèmó恶魔
draaklóng
draaklóng
dryadesēnlín nǚshén森林女神
duivelmóguǐ魔鬼
duiveltjexiǎomóguǐ小魔鬼
ed geestguǐhún鬼魂
eenhoornsì mǎ de dújiǎoshòu似马的独角兽
elfxiǎo jīnglíng小精灵
engeltiānshǐ天使
fee, tovergodinxiānnǚ仙女
feexiǎo xiānzǐ小仙子
feewǎng
feniksfèng, huáng凤, 凰
geestjīngshén精神
gevleugelde draakfēilóng飞龙
gnoomtǔdìshén土地神
godshén
godheidshén
godinnǚshén女神
gremlinxiǎo jīng líng, xiǎo guǐ 小精灵, 小鬼
griffioenshījiù狮鹫
heksnǚwū女巫
hemelbestormertàitǎn泰坦
hydra, waterslangjiǔtóushé九头蛇
klopgeestqiāo jī zuò xiǎng nào è zuò jù de guǐ 敲击作响闹恶作剧的鬼
lijken verslindend monstershíshīguǐ食屍鬼
manticoreréntóushī人头狮
medusaměidùshā美杜莎
meerminměirényú美人鱼
minotaurusmínuòtáo弥诺陶
monsterguàiwù怪物
nimfxiǎo xiānnǚ小仙女
ogerchī rén de yāomó吃人的妖魔
pegasusfēi mǎ 飞马
reusjùrén巨人
satansādàn撒旦
sirene[xī là shén huà] sāi rèn (bàn rén bàn niǎo de nǚ hǎi yāo, cháng yòng měi miào gē shēng yǐn yòu shuǐ shǒu, lìng chuán chù jiāo chén mò )[希
sorceror
spookyōulíng幽灵
spookselguǐguài鬼怪
tovenaarnánwū男巫
tovenaarnánwū男巫
tovenaresnǚnánwū女男巫
trol[sī kān dí nà wéi yà mín jiān chuán shuō] chāo zì rán de rén; (bèi xiǎng xiàng wéi jū zhù zài dì xià huò dòng xué zhōng de) jù rén; hǎo è zuò jù
unicornsì mǎ de dújiǎoshòu
vampierxīxuèguǐ吸血鬼
verschrikkelijke sneeuwmanxuěrén雪人
waterspuwerdīshuǐzuǐ滴水嘴
weerwolflángrén狼人
yetixuěrén雪人
yetixuěrén雪人
zombiemámù bùrén de rén麻木不仁的人
NederlandsPinyinChinees

Now take the Mythologie test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles