jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Zoogdier

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
zoogdierbǔrǔ dòngwù哺乳动物
bizonyěniú野牛
buffelshuǐniú水牛
giraffechángjǐnglù长颈路
hyenaliègǒu鬣狗
jaguarměizhōuhǔ, měizhōubào美洲虎, 美洲豹
jakhalschái
kameelluòtuo骆驼
leeuwshīzi狮子
oliphantxiàng
panterhēibào黑豹
rinoceros, neushoornxīniú犀牛
tijger
zebrabānmǎ斑马

knaagdiernièchǐmù dòngwù啮齿目动物
beverhélí河狸
dashuān
caviatúnshǔ豚鼠
egelcìwèi刺猬
guinees biggetjetúnshǔ豚鼠
hamstercāngshǔ仓鼠
marmottúnshǔ豚鼠
molyǎnshǔ鼹鼠
mouseshǔ
ottershuǐtǎ水獭
ratdàshǔ大鼠
spitsmuisqú jīng鼩鼱
stekelvarkenháozhū豪猪

aaplèirényuán类人猿
chimpanseehēixīngxīng黑猩猩
gorilladàxīngxīng大猩猩
orang-oetangxīngxīng猩猩

primaatlíngzhǎngmù dòngwù灵长目动物
apekophóu
baviaanfèifèi狒狒
resusaapmí hóu猕猴

buideldragendyǒu dài dòngwù有袋动物
kangoeroedàishǔ袋鼠

beerxióng
panda(beer)dà xióngmāo, dà māoxióng大熊猫, 大猫熊
ijsbeerběijíxióng北极熊

huisdierjiā chù 家畜
bigzhū
ezel
geitshānyáng山羊
hert鹿
koeniú
paard
schaapyáng
varkenzhū

hondgǒu
NederlandsPinyinChinees
View the Zoogdier flashcards page


Now take the Zoogdier test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles