jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Woonkamer

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
woonkamerqǐjūshì起居室
beeldschermpínggāng屏冈
computerjìsuànjī计算机
fotografiezhàopiàn照片
haardstedebìlú壁炉
*haardbìlú lúchuáng壁炉炉床
kastguìchú柜橱
ladechōutì抽屉
lampdēng
lichtdēng
radioshōuyīnjī收音机
schilderijhuìhuà绘画
schuiflade, de ladechōutì抽屉
sofashāfā沙发
sprekeryángshēngqì扬声器
stoelyǐzi椅子
tafelzhuōzi桌子
televisiediànshì电视
videolùxiàngjī录象机
vloerkleeddìtǎn地毯
NederlandsPinyinChinees

Now take the Woonkamer test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles