jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Insekt

Nederlands
A to Z

Image banner for the insects category
NederlandsPinyinChinees
insektkūnchóng昆虫
spinachtigenzhūxínggāng蛛形纲

bijmìfēng蜜蜂
houtwormzhùmùchóng蛀木虫
kakkerlakzhāngláng蟑螂
kapelhúdié蝴蝶
kever, torjiǎchóng甲虫
krekelxīshuài蟋蟀
libelqīngtíng蜻蜓
luisshī
oorwormwúgōng蜈蚣
vliegcāngyíng苍蝇
mugrùi
miermáyǐ蚂蚁
moté
muskietwén
rupsmáochóng毛虫
scorpioenxiēzi蝎子
spin, spinnekopzhīzhū蜘蛛
steekmugwén
vlinderhúdié蝴蝶
wandluisxiǎo kūnchóng小昆虫
waterjufferqīngtíng蜻蜓
wesphuángfēng黄蜂
NederlandsPinyinChinees

Now take the Insekt test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles