jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Lichaam

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
lichaamréntǐ人体
vrouwspersoonfùnǚ妇女
manspersoonnánrén男人
mannánrén男人
vrouwfùnǚ妇女
kindértóng儿童
knaap, de jongenérzi儿子
meisjenǚér女儿
baby, kleintjeyīngér婴儿

acne, de jeugdpuistjesfěncì粉刺
smetxiácī瑕疵
sproetquèbān雀斑
haarmáo
moedervlekzhì
poriemáokǒng毛孔
huid
rimpel, de plooi, de kreukzhòuwén皱纹

gezichtliǎn, miànkǒng脸, 面孔
harmáo
kaak
keelyānhóu咽喉
mondzuǐ
neusbízi鼻子
oogyǎnlì眼力
oor, oortjeěrduo耳朵
voorhoofdé
wangmiànjiá面颊
wenkbrauwméimao眉毛

torsoqūgàn躯干
abdomen
bodempìgu屁股
boezemxiōng
boezemrǔfáng乳房
borstxiōngqiāng胸腔
buikfùbù腹部
middelyāo
naveldùqí肚脐
nekjǐng
penisyīnjīng阴茎
rugbèi
schouderjiān
tepelnǎitóu奶头
testikel, de teelbalgāowán睾丸
vagina, de schedeyīndào阴道

arm
duimdàmǔzhǐ大拇指
elleboogzhǒu
handshǒu
knokkelzhǐjié指节
palmshǒuzhǎng手掌
polswàn
vingershǒuzhǐ手指
voorarmqiánbì前臂

kuitféi
voetjiǎo, zú脚, 足
heuptúnbù臀部
kniexī, xīgài膝, 膝盖
scheenjìng
dijdàtuǐ, gǔ大腿, 股
teenjiǎozhǐ脚趾

aderjìngmài静脉
appendixlánwěi阑尾
baarmoederzǐgōng子宫
bandrèndài韧带
beengǔgé骨骼
blasspángguāng膀胱
bloedxuè
bloedvatxuèguǎn血管
breinnǎo
darmcháng
eierstokluǎncháo卵巢
foetus, de ongeboren vruchttāi`ér胎儿
hartxīnzàng心脏
karteldarmjiécháng结肠
kongfèi
levergānzàng肝脏
luchtpijpqìguān气管
miltpí, pízàng脾, 脾脏
ne navelstrengqídài脐带
netvliesshìwǎngmó视网膜
niershèn, shènzàng肾, 肾脏
oogappel, de oogbalyǎnqiú眼球
orgaanqìguān器官
riblèigǔ肋骨
schedeltóugǔ头骨
schootzǐgōng子宫
slagaderdòngmài动脉
spermajīngyè精液
spierjīròu肌肉
NederlandsPinyinChinees

Now take the Lichaam test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles