jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Voedsel

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
voedsel, etenshíwù食物
azijn
bloem, meelmiànfěn面粉
boterhuángyóu黄油
ingredientpèiliào配料
margarinerénzào huángyóu人造黄油
peperhújiāofěn胡椒粉
suikertáng
vis
vleesròu
watershuǐ
wijnpútaojiū葡萄酒
zoutyán

keukenpēngtiáo烹调
kokenzhǔ
kokenpēngtiáo烹调
grillerenzhì
pocherenshuǐzhǔ水煮
roosterenkǎo
eventjes kokenwēi
rauw, ongekooktwèi zhǔguò de未煮过的

schalencàiyáo菜肴
deserttiánshí甜食
deserttángguǒ糖果
ijsbīngqílín冰淇淋
kwarktaartgānlàobǐng干酪饼
Moskovisch gebaksōnggāo松糕
pannekoeklàobǐng烙饼
pudding
taartguǒ xiànbǐng果馅饼

pastaYìdàlì miànshí意大利面食

kerriegālí咖喱
sandwichsānmíngzhì三明治
soeptāng, gēng汤, 羹
stoofpotdùn ròu炖肉

NederlandsPinyinChinees

Now take the Voedsel test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles