jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Bloem

Nederlands
A to Z

Image banner for the flowers category
NederlandsPinyinChinees
bloemhuā
alpenviooltjexiānkèlái仙客来
anemoonyínliánhuā银莲花属
aspidistrayīyèlán一叶兰
asterzǐwǎn紫菀
azaleadùjuān杜鹃
begoniaqiūhǎitángshǔ秋海棠属
chrysantjúhuā菊花
cyclaam, cyclamenxiānkèlái仙客来
dahliadàlìjú大麗菊
distel
fuchsiadǎo guà jīn zhōng倒挂金钟
gele narcishuángshuǐxiān黄水仙
gladiooljiàn lán剑兰
gloxiniadà yán tóng大岩桐
goudsbloemjīnzhǎnhuā金盏花
hortensiaxiùqiúhuā绣球花
hyacintfēngxìnzǐ风信子
irisyuānwěi鸢尾
leliebǎihé百合
lupin(e)yǔshàndòu羽扇豆
madeliefjechújú雏菊
narcisshuǐxiānshǔ水仙属
oostindische kers, waterkershànjīnlián旱金莲
orchideelánhuā兰花
paardebloempúgōngyīng蒲公英
papaveryīngsù罂粟
petuniaǎi qiān niú huā矮牵牛花
ridderspoorfēi yàn cǎo飞燕草
roosméiguì玫瑰
seringdīngxiāng丁香
sneeuwklokjexuělián雪莲
tulpyùjīnxiāng郁金香
wilde hyacintyě fēng xìn zǐ野风信子
zinniabǎi rì cǎo百日草
zonnebloemxiàngrìkuí向日葵
NederlandsPinyinChinees
View the Bloem flashcards page


Now take the Bloem test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles