jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Elements

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
atoomyuánzǐ原子
atomischyuánzǐde原字的
elektrondiànzǐ电子
neutronzhōngzǐ中子
protonzhìzǐ质子

elementyuánsù元素
actiniumā
aluminium
americiumméi
antimonium
argon
arsenicumshēn
astatiumnuǒ
bariumbèi
berkeliumpéi
beryllium
bismut
boorpéng
broomxiù
cadmium
calciumgài
californiumkāi
ceriumshì
cesium
chloor
chroom
curium
einsteiniumāi
erbiumèr
europiumyǒu
fermiumfèi
fluor
fosforlìn
franciumfāng
gadoliniumqiú
galliumjiā
germaniumduǒ
goudjīn
hafniumjiá
heliumhài
holmiumhuó
ijzertiě
indiumyīn
iridium
jodiumdiǎn
kaliumjiǎ
kobalt
koolstoftàn
kopertóng
krypton
kwikzilvergǒng
lanthaanlàn
lawrenciumláo
lithium
loodqiān
lutetium
magnesiumměi
mangaanměng
mendeleviummén
molybdeen
natrium
neodymium
neonnǎi
neptunium
nikkelniè
niobium
nobeliumnuò
osmiumtiě
palladium
platina
plutonium
polonium
praseodymium
promethium
protactinium
radiumléi
radondōng
rheniumlái
rhodiumlǎo
rubidium
rutheniumliǎo
samariumshàn
scandiumkàng
selenium
siliciumhuò
stikstofdàn
strontiumsōng
tantaaldàn
technetium
telluur
terbium
thalliumshé
thorium
thuliumdiū
tin
titanium, titaantài
uraniumyóu
vanadiumfán
waterstofqīng
wolfraam
xenonxiān
ytterbium
yttriumdìng
zilveryín
zinkxīn
zirkoniumgào
zuurstofyǎng
zwavelliú
NederlandsPinyinChinees

Now take the Elements test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles