jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Richting

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
Richtingshuōmíng说明
hierzhèlǐ这里
daarwǎng nàlǐ往哪里
ginderzài nà biān在那边
opwaarts, naar bovenxiàngshàngde向上的
neerwaarts, naar benedenxiàng xià de向下的
links, linkerzuǒbiān左边
rechts, rechtergōngzhèng公正
noordběi
zuidnán
oostdōng
west西
bovenshàngmiàn上面
benedenxiàmiàn下面
voor, voorkant (side)zhèngmiàn正面
achter, achterkant (side)hòumiàn后面
bijnazài ... pángbiān在 ... 旁边
naast, bijzài ... pángbiān在 ... 旁边
tegenoverduìmiàn对面
buitenlǐmiàn里面
binnenwàimiàn外面
najìn
veryuǎn
oppervlakte, het oppervlakmiànjì面积
het dicht liggenlínjìn邻近
rondomfùjìn附近
NederlandsPinyinChinees
View the Richting flashcards page


Now take the Richting test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles