jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Kleur

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
kleuryán sè颜色
primaire kleuryuánsè原色
blauwlán sè蓝色
bruinzōng sè棕色
geelhuáng sè黄色
grijshūi sè灰色
groenlǜ sè绿色
oranjechéng sè橙色
purpurzǐ sè紫色
roodhóng sè红色
rozefěnsè粉色
witbái sè白色
zwarthēi sè黑色
NederlandsPinyinChinees

Now take the Kleur test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles