jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Gebouw

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
gebouwjiànzhù建筑
structuurjiànzhù建筑
ambassade, gezantschapdàshǐguǎn大使馆
aquariumshuǐzúguǎn水族馆
bankyínháng银行
bibliotheektúshūguǎn图书馆
bioscoopdiànyǐngyuàn电影院
bloemisthuāshāng花商
boerderijnóngchǎng农场
brandweerkazernexiāofángzhàn消防站
brugqiáo
bungalowpíngfáng平房
bureau van de burgerlijke standhùjí dēngjìchù户籍登记处
collegexuéyuàn学院
factorijgōngchǎng工厂
flat, appartementgōngyù公寓
garagechēkù车库
garageqìchēxiūlǐzhàn骑车修理站
gemeentewoningshìyìhuì suǒyǒude fángchǎn市议会所有的房产
havengǎng
havengǎngkǒu港口
herenhuiszhuāngyuán庄园
hotellǚguǎn旅馆
huisjiā
iglo, sneeuwhutbīngwū冰屋
kantoorbàngōngshì办公室
kasteelchéngbǎo, jū城堡, 车
kathedraalzǒngjiàotáng总教堂
kerkjiàotáng教堂
kroegjiǔbā酒吧
kroegjiǔbā酒吧
kruideniershípǐn záhuòshāng食品杂货商
luchthaven, vlieghavenfēijīchǎng飞机场
marktshìchǎng市场
mausoleumlíngmù陵墓
moskeeqīngzhēnsì清真寺
museumbówùguǎn博物馆
observatoriumtiānwéntái天文台
paleisgōngdiàn宫殿
pensionxiǎo lǚguǎn小旅馆
politiebureaujǐngchá fēnjú警察分局
postkantooryóuzhèngjú邮政局
restaurantcānguǎn餐馆
schilderijenmuseum, galerieměishùguǎn, huàláng美术馆, 画廊
schoolxuéxiào学校
schrijnshènglíng圣陵
slagerròupù肉铺
stadhuisshìzhèngtīng市政厅
stadiontǐyùchǎng体育场
supermarktchāojí shìchǎng超级市场
tempelmiàoyǔ庙宇
tentzhàngpeng帐篷
theaterjùyuàn剧院
toeristisch kantoorlǚyóuzī xúnchù旅游咨询处
universiteitdàxué大学
vuurtorendēngtǎ灯塔
warenhuisbǎihuò shāngdiàn百货商店
windmolenfēngchē风车
winkelshāngdiàn商店
wolkenkrabbermótiānlóu摩天楼
ziekenhuis, hospitaalyīyuàn医院
NederlandsPinyinChinees

Now take the Gebouw test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles