jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Astronomie

Nederlands
A to Z

Image banner for the astronomy category
NederlandsPinyinChinees
Astronomietiānwénxué天文学

Zonnestelseltàiyángxì太阳系
Zontàiyáng太阳
Planeetxíngxīng行星
Mercuriusshuǐxīng水星
Venusjīnxīng金星
Aardedìqiú地球
Marshuǒxīng火星
Jupitermùxīng木星
Saturnustǔxīng土星
Uranustiānwángxīng天王星
Neptunushǎiwángxīng海王星
Plutomíngwángxīng冥王星
Maanyuèqiú月球
Satellietwèixīng卫星

Melkwegyínhéxì银河系

oculairjiēyǎn接眼
barlow lensbā luò tòu jìng巴洛透镜
newtonniúdùn wàngyuǎnjìng牛顿望远镜
dobsonduōbùsēn wàngyuǎnjìng多布森望远镜
zoekerdǎo xīng jìng导星镜
filterlǚsèjìng滤色镜
spiegeljìng
lenstòujìng透镜
helderheidxīng xīng de liàng dù星星的亮度

Achterstevenchuánwěizuò船尾座
Altaartiāntánzuò天坛座
Andromedaxiānnǚzuò仙女座
Arendtiānyīngzuò天鹰座
Beeldhouweryùfūzuò玉夫座
Bekerjùjuézuò巨爵座
Boogschutterrénmǎzuò人马座
Bootes, Ossenhoedermùfūzuò牧夫座
Cassiopeiaxiānhòuzuò仙后座
Centaurbànrénmǎzuò半人马座
Cepheusxiānwángzuò仙王座
Dolfijnhǎitúnzuò海豚座
Draaktiānlóngzuò天龙座
Driehoeksānjiǎozuò三角座
Duiftiāngēzuò天鸽座
Eenhoornqílínzuò麒麟座
Eridanusbōjiāngzuò波江座
Giraffelùbàozuò鹿豹座
Goudvis, Zwaardvisjiànyúzuò剑鱼座
Graveerstiftdiāojùzuò雕具座
Grote Beerdàxióngzuò大熊座
Grote Honddàquǎnzuò大犬座
Haar van Berenicehòufāzuò后发座
Haastiāntùzuò天兔座
Hagedisxiēhǔzuò蝎虎座
Herculeswǔxiānzuò武仙座
Indiaanyìndìānzuò印地安座
Jachthondenlièquǎnzuò猎犬座
Kameleonyàntíngzuò堰蜓座
Kielchuándǐzuò船底座
Kleine Beerxiǎoxióngzuò小熊座
Kleine Hondxiǎoquǎnzuò小犬座
Kleine Leeuwxiǎoshīzuò小狮座
Kleine Waterslangshuǐshézuò水蛇座
Kompasluópánzuò罗盘座
Kraagvogeltiānhèzuò天鹤座
Kreeftjùxièzuò巨蟹座
Leeuwshīzizuò狮子座
Liertiānqínzuò天琴座
Luchtpompjītǒngzuò唧筒座
Lynxtiānmāozuò天猫座
Maagdshìnǚzuò室女座
Mircoscoopxiǎnwēijìngzuò显微镜座
Netwǎnggǔzuò网罟座
Noorderkroonběi miǎnzuò北冕座
Octantnán jízuò南极座
Orion, de Jagerlièhùzuò猎戶座
Oventiānlúzuò天炉座
Paradijsvogeltiānyànzuò天燕座
Passeryuánguīzuò圆规座
Pauwkǒngquèzuò孔雀座
Pegasusfēimǎzuò飞马座
Perseusyīngxiānzuò英仙座
Phoenixfènghuángzuò凤凰座
Pijltiānjiànzuò天箭座
Raafwūyāzuò乌鸦座
Rambáiyángzuò白羊座
Schilddùnpáizuò盾牌座
Schilderhuìjiàzuò绘架座
Schorpioentiānxiēzuò天蝎座
Sextantliùfēnyízuò六分仪座
Slangjùshézuò巨蛇座
Slangendragershéfūzuò蛇夫座
Slingeruurwerkshízhōngzuò时钟座
Steenbokmójiézuò摩羯座
Stierjīnniúzuò金牛座
Tafelbergshānànzuò山案座
Telescoopwàngyuǎnjìngzuò望远镜座
Toekandùjuānzuò杜鹃座
Tweelingenshuāngzizuò双子座
Veulenxiǎomǎzuò小马座
Vissenshuāngyúzuò双魚座
Vliegcāngyíngzuò苍蝇座
Vliegende Visfēiyúzuò飞鱼座
Voermanyùfūzuò御夫座
Vosjehúxīngzuò狐狸座
Walvisjīngyúzuò鲸鱼座
Watermanbǎopíngzuò宝瓶座
Waterslangchángshézuò长蛇座
Weegschaaltiānchèngzuò天秤座
Winkelhaakjǔchǐzuò矩尺座
Wolfcháilángzuò豺狼座
Zeilenchuánfānzuò船帆座
Zuiderdriehoeknán sānjiǎozuò南三角座
Zuiderkroonnán miǎnzuò南冕座
Zuiderkruisnán shízìzuò南十字座
Zwaantiānézuò天鹅座
NederlandsPinyinChinees
View the Astronomie flashcards page


Now take the Astronomie test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles