jonsay.co.uk
Language Dictionaries
和タガログ辞書

和タガログ辞書 | 期間

Japanese
A to Z

日本語羅馬字タガログ語
期間kikanOras
byoupangalawa, ikalawa
funminuto, saglit, sandali
時間jikanoras
hi, nichiaraw
週間shuukanlinggo
2週間nishuukandalawang linggo
tsukibuwan
nen, yoshitaon
10年間juunenkansampung taon
世紀seikisiglo, dantaon

一昨年ototoshitaon bago ang huling
去年kyonennakaraang taon, noong isang taon
先々月sensengetsubuwan bago ang huling
先月sengetsunakaraang buwan, noong isang buwan
先週senshuunakaraang linggo, noong isang linggo
一昨日ototoikamakalawa
一昨日の朝ototoi no asaaraw bago ng kahapong umaga
昨日の晩, 昨日の夜kinou no ban/yorukahapon ng gabi
昨日の朝kinou no asakahapon ng umaga
昨日kinou, sakujitsukahapon
今日kyoungayon, sa araw na ito
今朝kesangayon umaga
今週konshuungayon linggo
今月kongetsungayon buwan
今年kotoshingayon taon
明日asu, ashitabukas
明日の朝ashita no asabukas ng umaga
明日の晩, 明日の夜ashita no ban/yorubukas ng gabi
明後日asattearaw kasunod bukas
明後日の朝asatte no asaaraw pagkatapos ng bukas ng umaga
来週raishuusa susunod na linggo
再来週saraishuulinggo pagkatapos ng susunod na
来月raigetsususunod na buwan
再来月saraigetsubuwan pagkatapos ng susunod na
来年rainensusunod na taon
再来年sarainentaon pagkatapos ng susunod na
日本語羅馬字タガログ語

Now take the 期間 test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles