jonsay.co.uk
Language Dictionaries
和タガログ辞書

和タガログ辞書 | 元素

Japanese
A to Z

日本語羅馬字タガログ語
原子genshiatomo
原子のgenshi noatomiko

元素gensoelemento
亜鉛aensink
アインスタイニウムainsutainiumueinsteinium
アクチニウムakuchiniumuaktinyo
アルミニウムaruminiumualuminum
アメリシウムamerishiumuamerisyo
アンチモンanchimonantimonyo
アルゴンarugonargon
アスタチンasutachinastatino
バークリウムbaakuriumuberkelyo
バナジウムbanajiumubanadyo
バリウムbariumubaryo
ベリリウムbeririumuberyllium
ビスマスbisumasu?bismuto
窒素chissonitroheno
チタンchitanTitan
doutanso
塩素ensokloro
エルビウムerubiumuuri ng bakal
フェリミウムferumiumufermium
フランシウムfuranshiumufrancium
フッ素fussoplurina
ガドリニウムgadoriniumugadolinyum
ガリウムgariumugalyum
フランシウムgerumaniumugermanyum
ginpilak
ハフニウムhafuniumuhafnium
白金hakkinplatino
ヘリウムheriumuhelyo
ひ素hisoarseniko
ホルミウムhorumiumuholmium
硼素housoborona
インジウムinjiumuindium
硫黄iouasupre
イリジウムirijiumuiridium
イッテルビウムitterubiumuytterbium
イットリウムittoriumuyttrium
ジルコニウムjirukoniumusirkonyo
シスプロシウムjisupuroshiumudyspromium
カドミウムkadomiumukadmyum
カリウムkariumupotasyo
カルシウムkarushiumukalsiyo
カリホルニウムkarihoruniumukalipornyum
ケイ素keisosilikon
kinginto
キセノンkisenonhenon
コバルトkobarutokobalto
ランタンkuriputonkriptono
クロムkuromukromo
キュリウムkyuriumukyuryum
マグネシウムmaguneshiumumagnesyo
マンガンmanganmangganeso
メンデレビウムmenderebiumumendelevium
モリブデンmoribudenmolibdenum
namaritingga
ナトリウムnatoriumusodyo
ネオジウムneojiumu?neodymium
ネオンneonniyon
ネプツニウムneputsuniumuneptuniyum
ニッケルnikkerunikel
ニオブniobuniobiyum
ノーベリウムnooberiumunobelyo
オスミウムosumiumuosmiyum
パラジウムparajiumupaleydyum
プリトニウムpuritoniumuplutonium
ポロニウムporoniumupolonyo
プラセオジウムpuraseojiumu?prasiyodimiyum
プロメチウムpuromechiumupromethium
プロトアクチニウムpurotoakuchiniumuproktiniyum
ラジウムrajiumuradyum
ラドンradonradon
ランタンrantanlanthanum
レニウムreniumureniyum
リチウムrichiumulityo
リンrinposporo
ロジウムrojiumurodyo
ローレシウムroorenshiumulawrencium
ルビジウムrubijiumurubidyo
ルテチウムrutechiumulutetium
ルテニウムruteniumuruteniyum
サマリウムsamariumusamariyum
酸素sansooksiheno
セレンserensiliniyum
セリウムseriumuseriyum
セシウムseshiumusesyo
臭素shuusobromina
水銀suiginmerkuryo
水素suisohidroheno
スカンジウムsukanjiumuiskandiyo
ストロンチウムsutoronchiumuistrontiyo
スズsuzuLata
タングステンtangusutentungsten
炭素tansokarbon
タンタルtantarutantalum
タリウムtariumutaliyum
テクネチウムtekunechiumutechnetium
テルルteruruteluriyum
テルビウムterubiumuterbiyum
tetsubakal
トリウムtoriumutoriyum
ツリウムtsuriumutuliyum
ウランuranuranyo
ヨウ素yousoyodo
ユーロピウムyuuropiumumetal na uri ng kimiko
日本語羅馬字タガログ語

Now take the 元素 test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles