jonsay.co.uk
Language Dictionaries
和タガログ辞書

和タガログ辞書 | 副詞

Japanese
A to Z

日本語羅馬字タガログ語
副詞fukushipang-abay
あなたは私より美しいでスanata wa watashi yori utsukushii desuikaw ay mas maganda kaysa sa akin

大よそooyosohumigit-kumulang
ますます綺麗masumasu kireimas kaakit-akit kaysa dati

食事はどうですかshokuji wa dou desu kapaano pagkain
いつからitsu karagaanong kahaba (mula noong)

よく, たびたび, しばしばyoku, tabitabi, shibashibamadalas
規則的にkisokuteki nipalagi
いつむitsumolagi
だけdaketangi
どいう訳かdou iu wake kapara sa ilang kadahilanan
何とかしてnan to ka shitesa paano man, sa anoman
いつかitsukaminsan (hinaharap)
...のいつか... no itsukaminsan (sa nakaraan)
時々tokidokikung minsan
どこかにdokoka nimaging isang lugar
どこかへdokoka epumunta sa isang lugar
全部zenbulahat
すべてsubetelahat ng bagay

いつitsukailan?
どこdokosaan?
どの辺にdono hen nisaan tungkol
なぜnazebakit
どうしてdoushiitebakit
日本語羅馬字タガログ語

Now take the 副詞 test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles