Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 和タガログ辞書

和タガログ辞書 | 副詞

Search dictionary :-

日本語羅馬字タガログ語
副詞fukushipang-abay
あなたは私より美しいでスanata wa watashi yori utsukushii desuikaw ay mas maganda kaysa sa akin

大よそooyosohumigit-kumulang
ますます綺麗masumasu kireimas kaakit-akit kaysa dati

食事はどうですかshokuji wa dou desu kapaano pagkain
いつからitsu karagaanong kahaba (mula noong)

よく, たびたび, しばしばyoku, tabitabi, shibashibamadalas
規則的にkisokuteki nipalagi
いつむitsumolagi
だけdaketangi
どいう訳かdou iu wake kapara sa ilang kadahilanan
何とかしてnan to ka shitesa paano man, sa anoman
いつかitsukaminsan (hinaharap)
...のいつか... no itsukaminsan (sa nakaraan)
時々tokidokikung minsan
どこかにdokoka nimaging isang lugar
どこかへdokoka epumunta sa isang lugar
全部zenbulahat
すべてsubetelahat ng bagay

いつitsukailan?
どこdokosaan?
どの辺にdono hen nisaan tungkol
なぜnazebakit
どうしてdoushiitebakit
Now take the 副詞 test in Tagalog

範ちゅう


野生動物
自然
人の体
動物
は虫類
ほ乳動物植物

野莱
果物

ハーブ

一般の生活
あいさつ
日、月、年
親類
飲み物
食べ物

医学
神話集
音楽
宗教
期間
乗り物
指示

流行
生地

装身具


建物

居間
台所
浴室
寝室
事務所

科学
元素
天文学


言語

動詞
形容詞
副詞
代名詞
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles