jonsay.co.uk
Language Dictionaries
和ポーランド辞書

和ポーランド辞書 | 数

Japanese

日本語羅馬字ポーランド語

一, 一つichi, hitotsujeden
二, 二つni, futatsudwa
三, 三つsan, mittsutrzy
四, 四つshi, yon, yottsucztery
五, 五つgo, itsutsupięć
六, 六つroku, muttsusześć
七, 七つshichi, nana, nanatsusiedem
八, 八つhachi, yattsuosiem
九, 九つkyuu, ku, kokonatsudziewięć
十, 十juu, toudziesięć
十一juuichijedenaście
十二juunidwanaście
十三juusantrzynaście
十四juushi, juuyonczternaście
十五juugopiętnaście
十六juurokuszesnaście
十七juushichi, juunanasiedemnaście
十八juuhachiosiemnaście
十九juukyuu, juukudziewiętnaście
二十nijuudwadzieścia
二十一nijuuichidwadyieścia jeden
二十二nijuunidwadyieścia dwa
三十sanjuutrzydzieści
三十一sanjuuichitrzydzieści jeden
三十二sanjuunitrzydzieści dwa
四十yonjuuczterdzieści
四十一yonjuuichiczterdzieści jeden
四十二yonjuuniczterdzieści dwa
五十gojuupięćdziesiąt
五十一gojuuichipięćdziesiąt jeden
六十rokujuusześćdziesiąt
六十一rokujuuichisześćdziesiąt jeden
七十nanajuusiedemdziesiąt
七十一nanajuuichisiedemdziesiąt jeden
八十hachijuuosiemdziesiąt
八十一hachijuuichiosiemdziesiąt jeden
九十kyuujuudziewięćdziesiąt
九十一kyuujuuichidziewięćdziesiąt jeden
hyakysto
百一hyaku ichisto jeden
百二hyaku nisto dwa
二百ni hyakudwieści
二百一ni hyaku ichidwieści jeden
三百sanbyakytrzysta
四百yonhyakuczterysta
五百gohyakupięćset
六百roppyakusześćet
七百nanahyakusiedemset
八百happyakuosiemset
九百kyuuhyakudziewięćset
sentysiąc
二千nisendwa tysiące
三千sansentrzy tysiące
四千yonsencztery tysiące
五千gosenpięć tysięcy
六千rokusensześć tzsięcy
七千nanasensiedem tzsięcy
八千hassenosiem tzsięcy
九千kyuusendziewięć tzsięcy
一万ichimandziesięć tysięcy
十万juumansto tysięcy
百万hyakumanmilion
千万senmandziesięć milionów
一億ichiokusto milionów
十億juuokumiliard
百億hyakuokudziesięć miliardów
一兆icchoobilion

日本語羅馬字ポーランド語

Now take the 数 test in Polish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles