Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 和中国辞書

和中国辞書 | 人の体

Search dictionary :-

日本語羅馬字ピンイン中国語
mesufùnǚ妇女
osunánrén男人
otokonánrén男人
onnafùnǚ妇女
子供kodomoértóng儿童
少女, 女の子shoujo, onna no konǚér女儿
赤ん坊akanbouyīngér婴儿

karadaréntǐ人体
皮膚hifu
黒子hokurozhì
kemáo
毛穴keanamáokǒng毛孔
にきびnikibifěncì粉刺
染みshimixiácī瑕疵
しわshiwazhòuwén皱纹
そばかすsobakasuquèbān雀斑

ago
hanabízi鼻子
hitaié
ほおhoomiànjiá面颊
髪の毛kami no kemáo
kaoliǎn, miànkǒng脸, 面孔
kuchizuǐ
眉毛mayugeméimao眉毛
meyǎnlì眼力
 • 眼球
 • gankyuuyǎnqiú眼球
  mimiěrduo耳朵
  のどnodoyānhóu咽喉

  douqūgàn躯干
  乳房chibusarǔfáng乳房
  乳首chikubinǎitóu奶头
  膣, ちつchitsuyīndào阴道
  腹部fukubu
  harafùbù腹部
  へそhesodùqí肚脐
  陰茎inkeiyīnjīng阴茎
  katajiān
  こう丸kougangāowán睾丸
  kubijǐng
  munexiōng
  munexiōngqiāng胸腔
  背中senakabèi
  しりshiripìgu屁股
  ウエストuesutoyāo

  ude
  ひじhijizhǒu
  katajiān
  前腕maeudeqiánbì前臂
  親指oyayubidàmǔzhǐ大拇指
  teshǒu
  手首tekubiwàn
  手のひらtenohirashǒuzhǎng手掌
  yubishǒuzhǐ手指
  指関節yubi kansetsuzhǐjié指节

  ashituǐ
  ashijiǎo, zú脚, 足
  足首ashikubihuái
  足指ashiyubijiǎozhǐ脚趾
  ふくらはぎfukurahagiféi
  太ももfutomomodàtuǐ, gǔ大腿, 股
  ひざhizaxī, xīgài膝, 膝盖
  kakatojiǎohòugēn脚后跟
  koshitúnbù臀部
  向こうずねmukouzunejìng

  内臓naizounèibùde内部的
  臓器zoukiqìguān器官
  ぼうこうboukoupángguāng膀胱
  血, 血液chi, ketsuekixuè
  choucháng
  虫垂chuusuilánwěi阑尾
  大腸daichoujiécháng结肠
  動脈doumyakudòngmài动脉
  眼球gankyuyǎnqiú眼球
  haifèi
  へその緒heso no oqídài脐带
  ひ臓hizoupí, pízàng脾, 脾脏
  honegǔgé骨骼
  じん帯jintairèndài韧带
  腎臓, じん臓jinzoushèn, shènzàng肾, 肾脏
  静脈jyoumyakujìngmài静脉
  肝臓kanzougānzàng肝脏
  血管kekkanxuèguǎn血管
  気管kikanqìguān气管
  筋肉kinnikujīròu肌肉
  網膜moumakushìwǎngmó视网膜
  nounǎo
  卵巣ransouluǎncháo卵巢
  ろっ骨rokkotsulèigǔ肋骨
  精子seishijīngyè精液
  子宮shikyuuzǐgōng子宫
  子宮shikyuuzǐgōng子宫
  心臓shinzouxīnzàng心脏
  胎児taijitāi`ér胎儿
  頭がい骨zugaikotsutóugǔ头骨
  Now take the 人の体 test in Chinese

  範ちゅう


  野生動物
  自然
  人の体
  動物
  は虫類
  ほ乳動物


  恐竜

  植物

  野莱
  果物

  ハーブ

  一般の生活
  あいさつ
  日、月、年
  親類
  コンピュータ
  飲み物
  食べ物

  医学
  神話集
  音楽
  宗教
  スポーツ
  期間
  乗り物
  指示
  問題

  流行
  生地

  装身具


  建物

  居間
  台所
  浴室
  寝室
  事務所

  科学
  元素
  天文学
  重さと大きさ


  言語

  動詞
  形容詞
  副詞
  代名詞
  A to Z
  Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles