jonsay.co.uk
Language Dictionaries
和中国辞書

和中国辞書 | 家

Japanese
A to Z

日本語羅馬字ピンイン中国語
家, 住いie, sumaijiā
家, うちie, uchifáng
バンガローbangaroopíngfáng平房
アパートapaatogōngyù公寓
自宅の住所jitaku no juushojiātíng dìzhǐ家庭地址
浴室, ふろ場yokushitsu, furobayùshì浴室
寝室shinshitsuwòshì卧室
台所daidokorochúfáng厨房
居間imaqǐjūshì起居室

地下室chikashitsudìxiàshì地下室
ドアdoamén
玄関階段genkandaidanménqián táijiē门前台阶
玄関ホールgenkanhooruméntīng门厅
配水管haisuikanpáishuǐguǎn排水管
排水口haisuikoupáishuǐgōu排水沟
部屋heyashì
歩道hodouxiǎojìng小径
jousuǒ
kabeqiang
花壇kadanhuātán花坛
掛け金kakeganeshuān
切妻kirizumasānjiǎo qiáng三角墙
コンサーヴァトーリkonsaavatoorinuǎnfáng暖房
小屋koyapéng
madochuāng
窓ガラスmadogarasuchuāngbōli窗玻璃
窓下枠madoshitawakuchuāngtái窗台
michixiǎojìng小径
monmén
niwahuāyuán花园
nokiwūyán屋檐
温室onshitsunuǎnfáng暖房
ラッチracchishuān
ルーフruufuwūdǐng屋顶
車庫shakochēfáng车房
シャッターshattaabǎiyèchuāng百叶窗
芝生shibafucǎopíng草坪
下の階shita no kailóuxià楼下
天井tenjoutiānhuābǎn天花板
テラスterasulùtái露台
tomén
tobiramén
戸口toguchiménkǒu门口
取っ手tottebǎshǒu把手
屋根yanewūdǐng屋顶
屋根裏部屋yaneurabeyadǐnglóu顶楼
呼び鈴yobirinménlíng门铃
日本語羅馬字ピンイン中国語
View the 家 flashcards page


Now take the 家 test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles