jonsay.co.uk
Language Dictionaries
和中国辞書

和中国辞書 | 建物

Japanese
A to Z

日本語羅馬字ピンイン中国語
建物tatemonojiànzhù建筑
構造物kouzoubutsujiànzhù建筑
アパートapaatogōngyù公寓
バーbaajiǔbā酒吧
バンガローbangaroopíngfáng平房
美術館bijutsukanměishùguǎn, huàláng美术馆, 画廊
病院byouinyīyuàn医院
大学daigakudàxué大学
大聖堂daiseidouzǒngjiàotáng总教堂
デパートdepaatobǎihuò shāngdiàn百货商店
映画館eigakandiànyǐngyuàn电影院
学校gakkouxuéxiào学校
学寮gakuryouxuéyuàn学院
劇場gekijoujùyuàn剧院
銀行ginkouyínháng银行
花屋hanayahuāshāng花商
hashiqiáo
博物館hakubutsukanbówùguǎn博物馆
ホテルhoterulǚguǎn旅馆
市場ichibashìchǎng市场
iejiā
イグルーiguruubīngwū冰屋
イスラム教寺院, モスクisuramukyoujiin, mosukuqīngzhēnsì清真寺
自動車修理工場jidoushashuurikoujouqìchēxiūlǐzhàn骑车修理站
事務所jimushobàngōngshì办公室
観光案内所kankouannaisholǚyóuzī xúnchù旅游咨询处
観測所kansokujotiānwéntái天文台
警察署keisatsushojǐngchá fēnjú警察分局
戸籍登記所kosekitoukishohùjí dēngjìchù户籍登记处
公営住宅koueijuutakushìyìhuì suǒyǒude fángchǎn市议会所有的房产
工場koujougōngchǎng工厂
空港kuukoufēijīchǎng飞机场
競技場, スタジアムkyougijou, sutajiamutǐyùchǎng体育场
教会kyoukaijiàotáng教堂
宮殿kyuudengōngdiàn宫殿
町役場machiyakubashìzhèngtīng市政厅
摩天楼matenroumótiānlóu摩天楼
民宿minshukuxiǎo lǚguǎn小旅馆
miseshāngdiàn商店
肉屋nikuyaròupù肉铺
農場noujounóngchǎng农场
納骨堂noukotsudoulíngmù陵墓
レストランresutorancānguǎn餐馆
酒場, パブsakaba, pabujiǔbā酒吧
車庫shakochēkù车库
神殿shindenmiàoyǔ庙宇
shirochéngbǎo, jū城堡, 车
食料品店shokuryouhintenshípǐn záhuòshāng食品杂货商
消防署shouboushoxiāofángzhàn消防站
水族館suizokukanshuǐzúguǎn水族馆
スタジオsutajioyǎn bō shì 演播室
スーパーsuupaachāojí shìchǎng超级市场
大使館taishikandàshǐguǎn大使馆
テントtentozhàngpeng帐篷
図書館toshokantúshūguǎn图书馆
屋敷yashikizhuāngyuán庄园
郵便局yuubinkyokuyóuzhèngjú邮政局
日本語羅馬字ピンイン中国語

Now take the 建物 test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles