jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dizionario Italiano-Polacco | Gratuito

Dizionario Italiano-Polacco | Gratuito | Religione

Italian

ItalianoPolacco
religionef religia
religioso/areligijny
accolito, accolitaf akolita
adorarewielbić
angelom anioł
apostolom apostoł
arcivescovom arcybiskup
baraf trumna
battesimom chrzest
battistaf baptysta
benedetto, benedettant błogosławieństwo
benedirebłogosławić
Buddabudda
buddismom buddyzm
capellaf kaplica
cattolico, cattolicam katolik, f katoliczka
chiesam kościół
cielont niebo
cimiterom cmentarz
confessionalem konfesjonał, f spowiednica
confessionem spowiedź
cristianesimom chrystianizm
cristiano, cristianam chrześcijanin, f chrześcijanka
CristoChrystus
Deabogini
demoniom demon
devoto/abogobojny
diavolom diabeł
Diom bóg
discepolom uczeń
domenicam szabat
Domenica delle Palmef niedziela Palmowa
ebreo, ebreant żydowski
ebreom Żyd, f Żydówka
infernont piekło
monacom mnich
moscheam meczet
musulmano, musulmanant muzułmański
oracolof wyrocznia
ordinareordynować
Padrem ksiądz
pastorem pastor
predicarem kazać
pregaremodlić
preghieraf modlitwa
prete, sacerdotem ksiądz
profetam prorok
rabbinom rabin
reliquariof świątynia
sacerdotessaf kapłanka
sacerdoziont kapłaństwo
Sacra Scritturant Pismo Święte
Satanaszatan
santo, santam świętz, f świąta
santo/aświęty
suora, monacaf zakonnica
tempiof świątynia
vescovom biskup
ItalianoPolacco

Now take the Religione test in Polish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles