jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dizionario Italiano-Mandarina | Gratuito

Dizionario Italiano-Mandarina | Gratuito | Ortaggio

Italian
Dalla A alla Z

ItalianoPinyinMandarina
ortaggiozhíwù, shūcài植物, 蔬菜

barbabietolatiáncàigēn甜菜根
broccoloyìnghuāqiúhuāyēcài硬化球化椰菜
carotahúluóbo胡萝卜
cavolfiorecàihuā菜花
cavolo di Bruxellesqiúyá gānlán球芽甘蓝
cavologānlán, juǎnxīncài甘蓝, 卷心菜
cipollayángcōng洋葱
fagiolinocàidòu菜豆
fagiolo borlottocàidòu菜豆
fagiolodòu
melanzanaqiézi茄子
pastinacaōuzhōu fángfēng欧洲防风
patatamǎlíngshǔ, tǔdòu马铃薯, 土豆
pisellowāndòu豌豆
porrojiǔcōng韭葱
rapa svedesedàtóucài大头菜
rapaluóbo萝卜
risodào, mǐ稻, 米
seme di soiadàdòu, huángdòu大豆, 黄豆
ItalianoPinyinMandarina

Now take the Ortaggio test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles