jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dizionario Italiano-Mandarina | Gratuito

Dizionario Italiano-Mandarina | Gratuito | Mammifero

Italian
Dalla A alla Z

ItalianoPinyinMandarina
mammiferobǔrǔ dòngwù哺乳动物
carnivoroshíròu dòngwù食肉动物
erbivoroshícǎo dòngwù食草动物
insettivoroshíchóng dòngwù食虫动物
omnivorozáshí dòngwù杂食动物

alce
antilopelíngyáng羚羊
armadilloqiúyú犰狳
bisonteyěniú野牛
bufaloshuǐniú水牛
camelloluòtuo骆驼
cinghialeyězhū野猪
coniglio
donnolahuángyòu黄鼬
elefante, elefantessaxiàng
focahǎibào海豹
formichiereshíyǐshòu食蚁兽
furettobáiyòu白鼬
giaguaroměizhōuhǔ, měizhōubào美洲虎, 美洲豹
giraffachángjǐnglù长颈路
ienaliègǒu鬣狗
ippopotamohémǎ河马
lamaměi zhōu tuó, wú fēng tuó美洲驼, 无峰驼
leone marinohǎishī海狮
leoneshīzi狮子
lepreyětù野兔
gnulíngyáng deyīzhǒng羚羊的一种
lontrashuǐtǎ水獭
lupoláng
pangolinochuān shān jiǎ穿山甲
panterahēibào黑豹
ricciocìwèi刺猬
rinocerontexīniú犀牛
sciacallochái
talpayǎnshǔ鼹鼠
tassohuān
tigre
toporagnoqú jīng鼩鼱
trichecohǎixiàng海象
volpe
zebrabānmǎ斑马

roditorenièchǐmù dòngwù啮齿目动物
castorohélí河狸
caviatúnshǔ豚鼠
cricetocāngshǔ仓鼠
gerbilloshā shǔ沙鼠
marmotahàn tǎ, tǔ bō shǔ旱獭, 土拨鼠
porcospinoháozhū豪猪
rattodàshǔ大鼠
scoiattolosōngshǔ松鼠
toposhǔ

scimmialèirényuán类人猿
gibbonechángbìyuán长臂猿
gorilladàxīngxīng大猩猩
orangotangoxīngxīng猩猩
scimpanzéhēixīngxīng黑猩猩

primatelíngzhǎngmù dòngwù灵长目动物
babbuinofèifèi狒狒
macaco rhesusmí hóu猕猴
scimmiahóu

marsupialeyǒu dài dòngwù有袋动物
cangurodàishǔ袋鼠
koalashùdàixióng树袋熊
opposumfù shǔ负鼠

orsoxióng
pandadà xióngmāo, dà māoxióng大熊猫, 大猫熊
orso brunozōng xióng, zōng sè xióng 棕熊, 棕色熊
orso biancoběijíxióng北极熊
procionehuàn xióng 浣熊

asino
caprashānyáng山羊
cavallo
cervo鹿
maialezhū
pecorayáng
vaccaniú

gattomāo

canegǒu
volpe

balenajīngyú鲸鱼
delfinohǎitún海豚
focenashǔhǎitún鼠海豚
orcahǔjīng虎鲸
ItalianoPinyinMandarina
View the Mammifero flashcards page


Now take the Mammifero test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles